" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cevşen-i Kebir dua kitabındaki bölümlerin kaynakları nelerdir?

Cevşen-i Kebir dua kitabında bulunan duların yani kısımların nerelerden geldiğiyle alakalı bilgi alabilirmiyim. Yani mesnedini öğrenebilirmiyim? Teşekkür ederim.

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Cevşen
Cevşen duası hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Evrad-ı Kudsiye
Evrad-ı Bahaiye şerhi ile beraber, Mecmuat'ül Ahzab 3/2-16 sayfalarında yazılı ve kayıtlı olduğu gibi, onun içindeki çeşitli duaların tamamına yakın kısmı da hadis-i şeriflerdir. Nitekim; Şah-i Nakş-ı Bend Hazretleri Hazret-i Peygamber'in (asm) manevi ruhaniyetleriyle mülâki olmuş. Ve asılları -hemen hemen yakın kısmı, ayet ve hadislerde mevcut olmakla beraber- onu Peygamber'den manen de almıştır.                
Delail-in Nur
Bu salavatların tamamına yakın kısmı, kimisi Ebu'l Hasen-i Şazeli Hazretleri'nin.. kimisi Abdülkadir-i Geylani ve Şah-ı Nakşibend'in.. kimisi de, Aktab-ı Erbaa'dan olan Seyyid Ahmed-i Bedevi ve Seyyid İbrahim Desuki'nindirler. Bu salavatlar Bediüzzaman Said Nursi'nin telif ve tanzimi olanlar hariç, diğerleri Mecmuat'ül Ahzab ve Delail-ül Hayrat kitaplarında mevcutturlar.
Sekine
Ercüze'nin ana ukdesi olan Sekine'nin bazı esrarını ve onun kıraat usulü ve tarzını da İmam Gazali (ra) "Cennet'ül Esma" isimli küçük bir risale içinde şerh etmiştir. Bu risale şerhiyle beraber Mecmuat'ül Ahzab 2/368'in kenarındadır.
Hazret-i Veysel Karani'nin Münacatı
Hazret-i Veys'in bu münacat ve niyazı Mecmuat'ül Ahzab 2/323. sayfasındadır.
Münacat'ül Kuran
Hazret-i Osman'ın bu münacatı şerh ve hasiyetleriyle birlikte, Mecmuat'ül Ahzab - Şeyh Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi 3/869'da hülaseten ve 3/227 sayfalarında tamamı bulunmaktadır. Bu muazzam hizbe Hazret-i İmam-ı Ali (ra) ravi ve nakil olmuş, onun fevkaladeliğini ilan etmiştir.
Tahmidiye
Tahmidiye hamd ve şükrü azami derecede ifade eden dokuz ayat-ı uzma ile beraber on dokuz defa tekrarlanmaktadır.
Hülasat-ül Hülasa
Bu vird; Yirmi Dokuzuncu Lema-i Arabiye'nin bir hülasası olan "El-Hizb-ül Ekber-ün Nuri'nin hülasasıdır.
Kaside-i Celcelûtiye
Bu kaside Mecmuat'ül Ahzab kitabı 2/499'dadır. Onun birçok şerh ve hâsiyetleri de bu kitapta mevcuttur.
Münacatlar
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Cenab-ı Hakk'a karşı hususi virdleri, tahmid ve şükürleri tazarru' ve niyazlarıdır.                                                                                                  
Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cevşen-i Kebir dua kitabındaki bölümlerin kaynakları nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com