" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hafızlar akrabalarından cehennemlik olanlara şefaat edebilir mi?

Hafız olan kimselerin ailesine şefaat etme hakkı oluyor. Fakat şefaat edeceği kişi cehennemlikler arasındaysa yine de şefaat edebilir mi?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Hafızlar cehenneme gidecek olanlara da şefaat etme hakkına sahiptir
Ali bin Ebî Tâlib’den rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:
“Allah, Kuran'ı okuyup hıfzeden kimseyi cennete idhal eder ve cehenneme kesinlikle müstahak olan ev halkından on kişi hakkında şefaat etmesini kabul eder.” (İbni Mace, Mukaddime)
İzahı:
Bu hadis Kur'ân-ı Kerim'i okuyup hıfzetmenin faziletini beyan ediyor. Böyle bir müminin cennetle mükâfatlandırılacağı gibi onun aile efradından cehennem azabına kesinlikle müstahak olmuş olan on kişi için yapacağı şefaatin Allah tarafından kabul buyurulacağını müjdeliyor. Ancak şu var ki; Kuran'ı okuyup hıfzetmekle beraber onunla amel etmek, emir ve yasaklarına riâyet etmek şartı da hatırdan uzak tutulmamalıdır. Bu şart olmayınca, Kuran'ı okuyup hıfzetmek ile bu ve benzeri hadisler ile vaat edilen mükâfatlara pek kavuşulamaz.
Hadisteki: “Cennet'e idhal eder” fıkrasından maksad cehenneme girmeden cennetlik kılmaktır. Aksi takdirde bilindiği gibi zerre miktarı imanı olan herkes netice itibarı ile cennete girecektir.
Metindeki-. “Cehennem'e kesinlikle müstahak olan...” fıkrasından maksad da küfürden başka günahlar dolayısı ile cehenneme müstahak olmak durumudur. Çünkü küfür üzerinde ölen kimseler için şefaatin kabulü ve cehennemden kurtarılmaları söz konusu değildir. Zira böylelerin ebedi olarak cehennemde kalmaları ve onlar için şefaatin kabul edilmeyeceği nasslar ile sabittir.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hafızlar akrabalarından cehennemlik olanlara şefaat edebilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com