" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Haram bir iş için “inşallah yapacağım” denilirse küfür olur mu?

Bir kimse haram bir işi yapmadan once “inşallah yapacağım” derse küfre girer mi?

Cevap:

Haram olduğu kesin olarak bilinen şeyleri yaparken Allah’ın (cc) ismi zikredilirse günaha girildiği gibi küfre de girilir
“İnşaallah” kelimesi, Allah (cc) tarafından Peygamberimiz’e (asm) bir öğüt ve öğretidir. İleride yapılması planlanan işler için “inşallah” denilmesi gerekmektedir. Çünkü insanın azim ve iradesi bir şeyin meydana gelmesi için yeterli değildir. Allah (cc) izin verirse. Allah (cc) nasibederse mealindedir.
“Bir kimse haram olduğu kesin olarak bilinen şeyleri yaparken Bismillah derse, küfre girmiş olur. Meselâ kumar oynarken, şarap içerken, zina ederken, tavla zarlarını eline alıp atmadan önce, yenmesi haram olan bir malı yerken Bismillah derse küfre girer. Çünkü bu insan Allah’ın (cc) ismini hafife almış, onunla alay etmiş olmaktadır.” Ancak, bu kimse daha sonra pişmanlık duyar, tövbe istiğfar eder, tekrar kelime-i şehadet getirirse yeniden imana kavuşmuş olur.
Farkında olmadan, bir alışkanlık olarak, harama başlamadan önce Besmeleyi söyleyen kimse küfre girmese dahi, yine de mes’uliyetten kurtulamaz. Böyle bir hareketin küfrü gerektirdiğini bilmeden yapan kimselerin durumuna gelince: Hanefî mezhebine mensup çoğu âlimler cehaleti özür olarak kabul etmediklerinden dolayı, bu kimsenin dininin tehlikeye girdiği kanaatindedirler. Fakat bazıları cehaleti bir mazeret olarak kabul ettiklerinden, böylelerinin küfrüne kail olmamaktadırlar. (Fıkh'ul Ekber)
Haram kılınan şeylerin misali çoktur; murdar et yemek, içki içmek, zina etmek, Allah’ın (cc) kulunu haksız yere öldürmek, batıl yollarla başkasının malını yemek, her ne şekilde ve ne halde olursa olsun kötülük etmek haramdır. (Fıkıh Usulü)
Bediüzzaman Hazretleri bu konuda “herbir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır.” diyerek herbir günahın, günah olmakla beraber hem de küfre sebebiyet verebilecek mahiyette olduğunu belirtmiştir.
Bir kimse yapacağı kötü bir iş için İnşallah (Allah (cc) nasip ederse) derse günahı kesin olarak bilinen bu şeyi yaparken Allah’ın (cc) ismini zikrettiğinden dolayı günaha girdiği gibi küfre de girer. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Haram bir iş için “inşallah yapacağım” denilirse küfür olur mu?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com