" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hilal İslamiyet’in sembolü mü?

Hilal sembolünün İslam ile alakası var mı? Neden birçok mescitte ve İslam devletlerinin bayraklarında hilal sembolü bulunmaktadır?

Cevap:

Hilal’in İslamiyet’teki önemi, Ramazan ve Hac mevsiminin başlamasında ölçü olmasından dolayıdır
“(Ey Resûlüm!) Sana hilâllerden de soruyorlar. De ki: Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir…” (Bakara, 189)
Dinin rükünlerinden biri olan ramazan orucu, hilalin görülmesiyle başlamaktadır. Oruç ve bayram zamanının açıklığa kavuşması için Müslümanların Şaban ve Ramazan aylarının yirmi dokuzuncu günlerinin batışında hilali gözlemeleri farz-ı kifâye olarak kabul edilmiştir. Hanbelîler ise hilali gözetlemeyi mendub (şeraitin emretmediği ve yasak olmadığı iş olmakla beraber, yapılmasında sevap olan amel) olarak kabul etmişlerdir.
Peygamber Efendimiz (asm):
“Hilali gördüğünüz zaman oruç tutunuz ve hilali gördüğünüz zaman da orucunuzu bozunuz. Eğer hava kapalı olur da hilali göremezseniz Şaban ayını otuz olarak kabul ediniz.” buyurmuşlardır.
Müslümanların oruca başlayabilmeleri için en az iki kişi tarafından Ramazan hilalinin görülmesi gerekir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda da Ramazanın başlangıcı Ramazan hilalini gören en az iki kişinin kadı huzurunda bunu bildirmeleri ve bunun halka yayılmasıyla olurdu.
Hilal İslamiyet’in sembolü değildir
“Hilal” ne İslam dininin bir sembolüdür, ne de İslamiyet’te kutsal görülür. Önemi sadece Ramazan hilalinden ileri gelmektedir.
İslam tevhid dinidir ve tek bir yaratıcının var olduğunu ortaya koyar ve ispat eder. İslamiyet’in sembollerle, cisimlerle ya da şekilcilikle hiçbir bağlantısı olmayıp, kutsal olarak kabul ettiği hiçbir sembol ya da şekil yoktur. Bu tamamen İslamiyet’e zıt ve putperestliği hatırlatan bir durumdur. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) bile İslamiyet’in sembolü değil, örneği olmuştur.
“Hilal” sembolünün Osmanlı Devletindeki yeri
Bizans şehrinin sembolü olan hilal, İstanbul’un alınışından (1453) sonra Türkler tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nda da birçok yerde sembol olarak kullanılmıştır.
Aynı zamanda Türklere göre hilal, devletin gücünü dile getiren özel bir anlam taşıdığından bayraklara işlenmektedir. Birçok Müslüman Devlet de Türkler gibi hilali bayraklarına yerleştirmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu dünyaya hâkim bir İslam devleti olduğu için, insanlar İslamiyet’i Osmanlı ile tanımışlar ve bu şanlı devleti İslam’ın temsilcisi olarak görmüşlerdir. Bu sebeple Osmanlı’nın bayrağında kullandığı hilali İslam’a ait gibi kabul etmiş ve bu bayrağı gördüğünde Osmanlı ile beraber O’nun hayatının gayesi olan İslam’ı hatırlamışlardır.
(Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Meydan Larousse Ansiklopedisi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hilal İslamiyet’in sembolü mü?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com