" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Huriler hakkında bilgi verir misiniz?

Huriler hakkında bilgi verir misiniz? Cennete niçin bir erkeğe yetmiş huri verilecek?

Cevap:

Huriler, Rahman-ı Zülcemalin (cc) cennetlik erkek ve bayanlara hizmet etmeleri için özel yarattığı çok güzel cennet kadınlarıdır. Bunlar bir nevi cariye veya hizmetçi gibi cennetlik olanlara hizmet edecektir. Fakat esasen hurilerin hizmet şekli cennetlik erkeklere eş olmak tarzındadır. Cenab-ı Hak birçok ayetle onlardan bahsetmekte ve onları tarif etmektedir. Genel olarak “iri gözlerinin beyazı saf, siyahı koyu, gümüş berraklığında beyaz tenli kızlar” olarak anlatılan huriler, “erkeklerine düşkün, başkalarında gözü olmayan, kimse tarafından dokunulmayan, inci tenli, yakut yanaklı, yaşıt genç kızlar” tarzında muhtelif ayetlerde tanımlanır. O kadar güzel yaratılmışlardır ki, hadis-i şerifte:
“Huriler yetmiş elbiseyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor.” buyrulmuştur.
Bediüzzaman Hazretleri (ra) bu hakikati şöyle tarif etmektedir:
“İnsanın, ne kadar hüsünperver ve zevkperest ve ziynete meftun ve cemale müştak duyguları ve hasseleri ve kuvveleri ve latifeleri varsa, umumunu memnun edip doyuracak ve her birisini ayrı ayrı okşayıp mesut edecek maddî ve manevi her nevi ziynet ve hüsn-ü cemale, huriler camidirler.
Demek, huriler cennetin aksam-ı ziynetinden yetmiş tarzını, bir tek cinsten olmadığından birbirini setretmeyecek surette giydikleri gibi, kendi vücutlarından ve nefis ve cisimlerinden, belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsün ve cemalin aksamını gösteriyorlar. ‘Orada, canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır’ ayetinin hakikatini gösteriyorlar.” (Sözler)
Gözleri iri ve siyahı çok siyah, beyaz kısmı da çok beyaz kızlar. Arapçada "hur" kelimesi "havra"nın çoğulu. Türkçede teklik gibi ve çok kere bu ifadeyi taşıyan nisbet "i" si ile "huri" şeklinde kullanılır.
"Hurileri" ifade edene Kur'ân ayetlerinde geçen "îyn", "ayn" (göz) dan türemiş bir kelime olup iri gözlü kadınlara atfen kullanılır.
Istılah olarak "huri", Allah'ın (cc), cennetliklere vaat etmiş olduğu güzel kızlardan her biridir.
"Hurilerin yaratılışları, vücut yapıları ve güzellikleriyle ahlaki yapıları hakkındaki bilgileri, Kur'ân ayetleriyle hadislerden öğrenmekteyiz.
"Muttakiler güvenli bir yerde; bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar. Böylece biz onları, siyah iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir." (Duhan, 54)
"Muttakilere kurtuluş, başarıya ulaşma, bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt (kız)lar ve dolu dolu kadehler vardır." (Nebe, 31-34)
"Onlar koltuklara yaslanıp kurularak, birçok meyveler ve içecekler isterler. Ve yanlarında da bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş (utangaç bakışlı) yaşıt dilberler vardır." (Sad, 51, 52)
"Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için inşa etmişiz (yeniden yaratmışız)dır. Onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır." (Vakıa, 35-38)
Yukarıdaki ayetlerde geçen "yaşıt"lardan maksat, hepsinin aynı yaşta olması ya da eşlerine yaşıt olmaları şeklinde her iki anlama da gelebilir.
İşte dünyada iken hayatını Allah'ın (cc) emir ve yasaklarına uygun olarak düzenlemiş, O'nun rızasını kazanmak için her türlü sıkıntı, eza ve cefaya katlanarak dininden asla taviz vermemiş, müstekbirlere boyun eğmemiş, her zaman zulme ve zalimlere karşı baş kaldırmış salih ve mutlu kullara Allah'ın (cc) ikramı...
"Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır." (Rahman, 70)
"Orada utangaç bakışlı öyle kadınlar vardır ki, bundan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır." (Rahman, 56).
"Ve sedeflerinde saklı inciler gibi iri siyah gözlü eşler." (Vakıa, 22, 23)
Kadının en önemli özelliği onun hayası ve iffetidir. Bu yüzden Allah-u Teala cennet nimetlerini açıklarken kadının güzelliğinden önce hayasını ve iffetini zikretmiştir. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Cennette siyah gözlülerin (hurilerin) toplanma yerleri vardır. Orada, benzerini mahlukatın hiç işitmediği güzel bir sesle şarkı okurlar ve şöyle söylerler:
"Bizler ebedileriz, hiç ölmeyiz!
Bizler nimetlere mazharız, fakr bilmeyiz!
Rabbimizden razıyız, mükedder olmayız!
Kendisinin olduğumuz beylerimize ne mutlu!" (Tirmizi)
Erkeklerin fıtratını en iyi tanıyan elbette yaratıcıları olan Allah’tır (cc)
Allah-ü Teala (cc) yarattıklarını en iyi tanıyan ve onlar için en mükemmeli yaratandır. Yarattığı hiçbir şey asla hikmetsiz ve faidesiz değildir.
Şüphesiz erkeklerin fıtratını da en iyi bilen yine O’dur (cc).Onların fıtratlarına en uygun olanı dünyada iken verdiği gibi cennette de verecektir. Cennette erkeklerin hizmetine 70 tane huri verecek olması da fıtratlarına uygunluk gereğidir. Madem ruhani ve hissî bütün nimetleri içinde barındıran cennette mutluluklar ve lezzetler en yüksek kıvamda olacaktır. Erkeklerin hizmetine verilecek olan 70 huri de erkeklerin mutlu olmaları için gereken bir ihtiyaç olsa gerektir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Huriler hakkında bilgi verir misiniz?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com