" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hz. Âdem (as) niçin cennetten çıkarıldı?

Hz. Âdem'in (as) cennetten çıkarılma sebebi nedir?

Cevap:

Hz. Âdem’in (as) cennetten çıkarılmasının pek çok nedeni olmakla beraber en önemli olanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Allah (cc) insanı kendisine ibadetle vazifelendirmiş ve hayrı, iyiyi ve güzeli seçerek hadsiz manevi makamları kat etmesini istemiştir. Ve insan bu vazifesine uygun bir kabiliyetle yaratılmıştır.  İnsan iyiyi ve güzeli seçebilme kabiliyetinin ortaya çıkması için hayır ve şerrin karışık olduğu dünya gibi bir imtihan yerine gönderildi. Yoksa insanın da melekler gibi makamı sabit kalacaktı. Halbuki sabit bir makamla Allah'a ibadet eden melekler çoktur, bu tarz ibadet için insanlara gerek yoktur. 
 
İnsanın meleklerden ve tüm varlıklardan daha üstün kabiliyetle yaratıldığı Hz. Âdem’in (as) cennetten çıkarılmasıyla ortaya çıkmıştır. Şayet insan cennette kalsaydı, yaratılışındaki üstünlük ortaya çıkmayacaktır.
 
Allah (cc) insanı kendine ayna yapmak istemiş, isim ve sıfatlarını insana işlemiştir. Şayet insan cennette kalsaydı kabiliyetleri ortaya çıkmayacak dolayısıyla Allah'ın isimleri kendisinde gizli kalacaktı. Çünkü cennette istenilen her şey olduğu için insanın bir uğraş ve sanat ortaya koyması, icat ve keşifler yapması gerekmiyordu. Dünyada ise bir takım ihtiyaçlarını elde edebilmek için Allah'ın ona verdiği kabiliyetleri kullanmak durumundadır. Mesela insan Allah'ın kendisine numune olarak verdiği Kadir sıfatıyla evler inşa eder, Sani’ ismiyle kıyafetler diker, Musavvir ismiyle makineler icat eder, Rahman ve Rahim isimleriyle evlatlarını besler, Rabb ismiyle eğitir, Şafi ismiyle hastaları tedavi eder vs.Yaptığı her iş ortaya koyduğu her sanat Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını ilan içindir. İnsanın üzerindeki Allah'a ait bir kısım isim ve sıfatları gösterebilmesi için dünyaya gönderilmesi gerekmektedir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hz. Âdem (as) niçin cennetten çıkarıldı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com