" Muhtelif " 1 yorum

 

 Keler görüldüğünde öldürülmesi mi gerekir?

Keler hakkındaki hadisin aslını anlatır mısınız?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) keler için fuveysık (fâsıkcık) dedi ama, "öldürün!" diye emrettiğini işitmedim." (Buhârî, Bed'ü'l-Halk 14, Cezâu's-Sayd 7; Müslim,  Selam 145, (2239); Nesâî, Hacc 115)
Sa'd İbnu Ebî Vakkas (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) kelerin öldürülmesini emretti ve onu fuveysika diye isimlendirdi." (Müslim, Selam 144, (2238); Ebu Davud, Edeb 176, (5262)
Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki:
"Kim keleri ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan da az sevap kazanır." (Müslim, Selam 147 (2240); Metin Müslim'den alınmadır. Ebu Davud, Edeb 175, (5263, 5264); Tirmizî, Ahkâm 1, (1482)
Vezeğa, Ahterî'de keler olarak açıklanır. Keler, bir nevi kertenkeledir. Resulullah fuveysika diye tavsif ederek, insanlara eziyet veren haşerata dahil etmiştir. Fuveysika, fasıkcık demektir. Resulullah haşeratın ekserisinden ayrı olarak, zarar verenlere fasık demiştir. Ulemâ, kelerin bu grupta olduğunda ittifak eder. Bir vuruşta öldürülmesinden maksad eziyet verilmemesi içindir. Zîra hayvan ikinci darbeyi almadan yaralı olarak kaçabilir.
Kertenkelenin öldürülmesi ile ilgili beyanlar, tabiatı icabı onun insanlara zarar verici olmasındandır. Bu mânayı te'yid eden başka rivayetler mevcuttur: Ahmed İbnu Hanbel'in bir rivayetine göre, "Hz. İbrahim (asm) ateşe atıldığı zaman bütün hayvanlar ateşi söndürmeye çalıştığı halde, kertenkele ateşi üfürmüş, iyice yandırmaya çalışmıştır. Resulullah (asm) bu sebeple kertenkelenin öldürülmesini emretmiştir." Keza, Hz. Aişe, "Beytü'l-Makdis yandığı zaman da kertenkelenin ateşi üfürdüğünü" rivayet etmiştir. (Kütüb-i Sitte)
Bu hadîsler kertenkelenin fıtratında kötülük olduğunu beyân için vârid olsa gerektir. (Sahih-i Müslim Terceme ve Şerhi)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Keler görüldüğünde öldürülmesi mi gerekir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
gulay "18.10.2012 18:01" tarihinde demiş ki:
İlk defa duyuyorum kelerin ne olduğunu çok ilginçmiş hz. ibrahimin ateşine kuvvet vermesi ne kadar garip bir hadise

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com