" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Mevlid okumak bid'a mıdır?

Mevlid okumak veya okutmanın hükmü nedir? Mevlid okumak bid'a mıdır?

Cevap:

Mevlid okumak bida-i hasenedir

Bediüzzaman Hazretleri (ra) mevlidin okunması hakkında şöyle der:
"Mevlid-i Nebevi ile Mi'râciyenin okunması çok faydalı ve güzel bir adettir ve çok hoş bir İslam adetidir. Belki İslam'ın sosyal hayatının çok latif, parlak ve tatlı bir sohbet vesilesidir. Belki iman hakikatlerinin hatırlatılması için en hoş ve şirin bir derstir. Belki iman nurlarını, Allah (cc) sevgisini ve Peygamber (asm) aşkını göstermeye ve harekete getirip heyecanlandırmaya çok tesirli bir vasıtadır."
Bu ifadelerden sonra da mevlid adetinin devamı için dua etmektedir:
"Cenab-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennetü'l-Firdevs yapsın, amin." (Mektubat)
Her zaman Onu (asm) övücü kasideler, yazılar yazılabilir. Onları da okumak bidat değil, sevap olur.

Sahabe Efendilerimiz (ra) de Peygamberimiz'i (asm) öven şiirler okurdu

Peygamber Efendimiz (asm) zamanında şairler O'nu (asm) öven ve kafirleri kahreden şiirler okurlardı. Hassan bin Sabit (ra) şiirleri çok beğenilen sahabelerdendi.
Resulullah (asm), mescide bu şair için bir minber koydurdu. Hassan bin Sabit (ra) minbere çıkar, düşmanları kötüler, Resulullah'ı (asm) överdi.
"Allahü Teala (cc), Resulünü övmek ve müdafaa etmek hususunda Hassan'ı, Ruh-ül-kuds (Cebrail aleyhisselam) ile takviye etmektedir." (Buhari)

Resulullah'ı (asm) övmek ibadettir

Resulullah Efendimiz'i (asm) övmek, mahlukların en üstünde olduğunu söylemek, Allahü Teâlânın (cc), Peygamberine (asm) verdiği üstünlükleri saymak ve Ondan (asm) şefaat istemek, büyük ibadettir. Buna karşı koymak, koyu bir cahillik, pek çirkin bir inattır. (İbn-i Mace Şerhi)
İmam Suyuti, mevlid gecelerinde toplu halde Kur'ân okunmasını ve Resul-i Ekreme (asm) dair sohbetlerin ardından yemek ikram edilmesini bid'at-i hasene olarak görmektedir. (A. Köksal. İslâm Tarihi)
"Peygamberleri anmak, hatırlamak ibadettir." (Deylemi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Mevlid okumak bid'a mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com