" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Rüyada ölülerle görüşmek hak mı?

Rüyada ölülerle, ahiretle ilgili yapılan konuşmalar sadık mıdır? Şeytan onların kılığına girebilir mi? Ölülerle yapılmış konuşmalar onlarla yapılmış gibi midir? Vefat etmiş olan kişiler bize yalan söyler mi?

Cevap:

Rüyadaki insanın hali şu şekildedir
Rüya görmek, ruhun tamamen bedenden ayrılıp özgür kalması değildir. Nitekim ruh bedeni tamamen terk ettiğinde bedenin bir bütün halinde kalıp dağılmaya değişmeye başlamaması mümkün değildir. Bu durumda ruhun bedenden tamamen ayrılması ancak ölüm hadisesiyle olacaktır. Rüya görmek ruhun bedenden ayrılmayıp inbisat (genişleme) etmesiyle olur. Ruh genellikle rüyadayken dört boyutlu olan alem-i misalde (geçmiş ve gelecekteki bütün fiillerin ve olayların kayıtlarının bulunduğu arşiv olan alem) oraya dahil olarak gezinmeye başlar.
Rüyada vefat etmiş kişilerle görüşmek haktır, ancak şeytan bu yakınlarımızın kılığına girebilir
Rüyada daha önceden vefat etmiş kişilerle görüşmek haktır. Zira tarih boyunca pek çok kişinin vefat etmiş olan Peygamber Efendimiz (asm) ile de görüştüğü malumdur. Ancak şu hadis-i şerif ikisi arasındaki önemli farkı açıkça beyan etmektedir. Hadis-i şerifte buyrulmuştur ki:
"Kim (rüyasında) beni görürse, beni gerçekten görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim şeklime girip görünemez." (Buhari, Müslim)
Evet buradan iki mana çıkmaktadır:
Rüyada iken;
• Şeytanın asla Resulullah’ın (asm) kılığına giremeyeceği, rüya halinde Peygamber Efendimiz’i (asm) görmüş bir kişinin O’nun (asm) ile bizzat görüşmüş olduğu,
• Şeytanın rüyada görülen (sair) vefat etmiş kişilerin kılığına girebileceği, yani kişi gerçekten yakınıyla görüşmüş olabileceği gibi, o kişinin kılığına girmiş olan şeytan da olabileceği.
Erzurumlu İbrahim Hakkı (ra) da:
"Ölüleri rüyada hayırla veya şerle görmek, onların halini aynen bilmektir. Bu, ölünün halini bildirmek veya uyanık olmayı sağlamak içindir." (Marifetname) diyerek ölüleri rüyada görmenin, sadık rüyalardan olduğuna işaret etmiştir.
Rüyalar üç kısma ayrılır:
Ebu Hureyre’den (ra) Allah Resulü (asm) buyurdu:
"Zaman yaklaştığında Müslüman’ın rüyası yalan çıkmayacaktır; sizin en doğru rüya göreniniz, en doğru söyleyeninizdir. Müslüman’ın rüyası, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır.
Rüya üç kısımdır:
• Biri; salih rüya ki bu, Allah'tan bir müjdedir
• İkincisi; Şeytanın üzmek için gösterdiği rüya
• Üçüncüsü; (Bir de şuur altı hadiselerden ötürü) kişinin kendine konuştuğu şeylerden ileri gelen rüya. Eğer biriniz hoşlanmadığı bir rüya görürse, hemen kalkıp namaz kılsın ve o rüyayı kimseye anlatmasın." (Buhari, Müslim, Tirmizi ve Ebu Davut)
Vefat etmiş bir kişide imtihan vesilesi olan hasletler bulunmaz
Yalan, kıskançlık gibi hasletler dünya hayatında olan kullara imtihanın gereği olarak verilmiştir. Dünya hayatının son bulması ile imtihanın da bitmiş olmasından ötürü, vefat etmiş kişiler bu hasletlerden arınmışlardır. Dolayısıyla rüyada görülen yakınların yalan söylemesi de düşünülemez. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Rüyada ölülerle görüşmek hak mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com