" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Yıldızname nedir? Cifir nelerde kullanılır?

Yıldızname nedir? Nasıl ve hangi amaçlar için bakılması uygundur? Bir de ebcet hesabı hangi konularda kullanılır?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Yıldız ilmi:
Bugün yaygın olan fal çeşitlerinden biri de, modern câhiliyenin itibar ettiği yıldız falıdır. Gökteki burçlardan istidlâl ile yapılan bu falcılığın aslı Sâbiîlere dayanır. Sâbiîler, İdris (as)'ın, mucizesi iddiasıyla semayı on iki burca taksim etmişler ve eflâktan yalnız tapındıkları ve heykellerini diktikleri "sebaî" gezegenlerin durumlarına göre, yeryüzünde meydana gelecek olayları bildireceği iddiasıyla yıldızlarla ilgili birtakım hükümler yazmışlardı. Onların bu inançları günümüze kadar gelmiş bulunmaktadır. (Elmalılı M. Hamdi Yazır, "Hak Dini Kur'ân Dili", VII. 5208) İslam Fıkıh Ansiklopedisi
Yıldızname de yıldız ilminin nasıl olacağı ile ilgili bilgilerin yazılı bulunduğu kitaptır.
Yıldız ilmi de bir çeşit fal olduğundan ne amaçla olursa olsun bakılması ve baktırılması yasaklanmıştır.
"İçki, kumar, putlar ve fal okları hep şeytanın işinden olan murdar bir şeydir. O halde ondan kaçının." (Maide, 90)
“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. Başkası onu bilemez.” (En’am, 59)
Peygamber Efendimizden (asm) yıldız ilmini yasaklayıcı şekilde şu hadisler rivayet edilmiştir.
İbnu Abbâs (ra) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Kim, Allah'ın zikrettiğinin gayrısı için yıldızlar ilminden bir bab iktibas ederse sihirden bir şu'be iktibas etmiş olur. Müneccim kâhindir; kâhinde sihirbazdır, sihirbaz da kâfirdir." (Kütüb-i Sitte, hadis no: 5733)
Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir:
“Kim yıldızlarla ilgili bir ilim iktibas etmişse sihirden bir şube iktibas etmiş demektir. (Yıldız ilmi) arttıkça (sihir ilmi de) artar." Ebu Dâvud, Tıbb 22, (3905)
Konu ile ilgili detaylı malumat almak için tıklayınız.

Ebcet (cifir) hesabının kullanıldığı yerler:
Ebcet Hesabı; harflere verilen sayı değerleri ile geleceğe veya mazideki olaylara tarih düşürmek yahut isme dair işaretler çıkarmak için kullanılır. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Ayrıca;
Günlük ihtiyaçlarda
Özel notlar ve ticarî ilişkilerde kullanılmıştır.
Sembolizmde
İki veya daha fazla kelimenin sayı değerlerinin aynı olmasından istifadeyle birini söylemekle diğeri kastedilmiş kabul edilerek halk arasında kullanılagelmiştir.
Çocuğa isim verilirken
Doğum tarihinin bir kelime veya bir, iki isimle belirlenmesidir. Hangi isimler çocuğun doğduğu seneyi ebced hesabıyla verirse, o isimlerden biri çocuğa verilmiştir.
Kitap ve Makalelerde
Eskiden kitapların önsöz, giriş, takdim sayfaları ile numara almayan sayfalar hep ebced alfabesine göre numaralandırılmıştır.
İlimlerde
Fizik, matematik, geometri ve astronomide Sa’fas” kelimesinin harfleri sıkça kullanılmıştır.
Cifr (şifrecilik) ve Vefk ilimlerinde
Ebced hesabı ayrıca cifr, vefk gibi ilimlerde, astrolojide, define aramada da kullanılmıştır.
Tasavvuf ve Din ilimlerinde
Ebced hesabının tasavvuf ve din ilimlerinde kullanıldığına şahit olmaktayız. Özellikle “Kelime-i Tevhid” veya “Esmâ-i Hüsna”dan bir ismin kaç kere zikir edileceği ebced tablosuna göre tayin edilir.
Tarih düşürmede
Ebced hesabının en fazla kullanıldığı yer hiç şüphesiz tarih düşürmedir.
Bunun için o olayın tarihini verecek ustalıklı bir kelime veya mısra söylenir ki, hesaplandığında o olayın tarihi ortaya çıkar. “Tarih düşürme sanatı” adı verilen bu sanat divan edebiyatı boyunca kullanılmış ve kitabelerde yer almıştır.
Eski ve gelecek olayların tarihlerini bulmada
Kur'an ve hadislerden yapılan çıkarımlarla geçmiş ve gelecek olaylara ait tahminler yapılmıştır.
(İsmail Yakıt, Türk-lslam Kültüründe Ebced Hesab ve Tarih Düşürme, Ötüken Yay. Ist. 1992)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yıldızname nedir? Cifir nelerde kullanılır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com