" Muhtelif " 1 ek soru var. 1 yorum

 

 Yüzüstü yatmak haram mı?

Yüzüstü yatmanın hükmü nedir? Peygamberimiz (asm) uygun görmüş müdür?

Cevap:

Yüzüstü yatmak haram değildir. Ancak bu şekilde yatmak adaba ters olduğundan sünnet sevabından mahrum kalmaya sebep olur.

Peygamber Efendimiz (asm) yüzükoyun yatmayı uygun görmemiştir

Yaiş Bin Tıhfe Bin Kays (ra) demiştir ki:
“Babam Suffe Ashabından idi. Bir gün Resulullah (asm) bizim ev hal¬kına:
“Haydin bizimle beraber Aişe’nin evine siz de gelin” dedi. Bunun üzerine tuttuk, Hz. Aişe’nin (ra) evine gittik. Hz. Peygamber (asm):
“Ey Aişe bizi doyur” dedi. Hz. Aişe de (ra) içine et ve hurma katılmış ince bulgurdan yapılmış bir yemek getirdi onu yedik, sonra tekrar:
“Ey Aişe bizi doyur” dedi. Hz. Aişe de (ra) hurma, kavut, keş ve yağ karışımı güvercin eti kadar az bir yemek getirdi. Onu da yedik sonra:
“Ey Aişe bizi sula” dedi. Hz. Aişe de (ra) bir bardak süt getirdi. Onu içtik. Sonra tekrar:
“Ey Aişe bizi sula” dedi. Küçük bir bardak dolusu süt daha getirdi. Onu da içtik. Sonra:“İsterseniz burada uyursunuz, isterseniz mescide gidersiniz” dedi. Ben mescitte ciğer ağrısından dolayı yüzükoyun uzanmış yatarken, bir de baktım ki, bir adam ayağıyla beni dürtüklüyor. Bana:
“Bu yatış Allah’ın öfkelendiği bir yatıştır” diyor. Baktım, bir de ne göreyim! Resulullah (asm) imiş.”
(Ebu Davud)
Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) karnı üzerine yatmış bir adam görmüştü; hemen müdahale edip: "Bu Allah Teâlâ Hazretleri’nin sevmediği bir yatıştır!" buyurdular." (Tirmizî)
Görüldüğü üzere, Efendimiz (asm) yüzükoyun yatmayı yasaklamıştır. Bu yatışın keraheti "Allah'ın sevmediği bir yatış" olarak tavsif edilmek suretiyle belirtilirken, bir başka rivayette "cehennem ehlinin yatışı"na benzetilerek belirtilmiştir. (Kütüb-i Sitte)
Namaz için uykuda olan kimseyi uyandırmak sünnet olduğu gibi, namaz kılan cemaatin önünde veya birinci safta yatan kimse ile mihrapta ve yüzüstü yatan kimseleri uyandırmak da sünnettir. Cenab-ı Allah'ın sevmediği şeylerden biri yüz üstü yatmaktır. (Günümüz Meselelerine Fetvalar)
Bir kısım alimler ise yüzükoyun yatmanın mekruh olduğunu ileri sürmüşlerdir. Elbette ki en güzel olan Peygamber Efendimiz’in (asm) sünnetidir. Cenâb-ı Hakk’ın bizden Resûlüne uymamızı istemesi, model ve rehber olarak onu göstermesinin sebebi, bizi kendi rızâsına ulaştıracak her türlü hal ve hareketi, ibâdet ve güzel ahlâkı onun mübarek şahsında topladığı içindir. Sevgili Habibini her yönden en mükemmel surette, en ideâl ve mutedil bir şekilde yarattığı içindir. Böyle olduğu içindir ki, "Muhakkak ki, sen yüce bir ahlâka sahipsin” (Kalem, 4) ifadeleriyle onun ahlâkını övmüştür. Peygamberimiz de (asm),
"Rabbim bana, edebi en güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiştir." (Kenz-ul Ummal) buyurarak bu gerçeğe dikkat çekmiştir.
Sünnet-i seniyyenin yaşanmasında birçok hikmetler ve faydalar vardır. Bu sebeple, her Müslüman sünnet-i seniyyeyi yaşamayı ve yaşatmayı kendisi için en mühim vazife olarak görmelidir.

Peygamber Efendimiz’in (asm) yatış tarzı nasıldır?

Efendimizin yatış şekilleri; sağ yanı üzerine yatma ve sağ elinin ayasını sağ yanağının altına koyarak uyuma şeklindedir.
Kısa süreli istirahat yatışları ise sırt üstü uzanma şeklindedir.
Ümmü Seleme’nin (ra) aile fertlerinin birinden rivayet edildiğine göre:
“Peygamber’in (asm) yatağının konumu insanın kabrine konuluşu gibiymiş. Mescitte baş tarafında kalırmış.”
Bu hadis-i şerif, Resul-i Zişan Efendimiz’in (asm) yatağa yatarken aynen kabirde yatar gibi yüzü kıbleye
gelecek şekilde, sağ kolu üzerine yattığını, yatağının da buna göre konmuş olduğunu ifade etmektedir.
(Ebu Davud) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yüzüstü yatmak haram mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
rüya "31.8.2011 00:49" tarihinde demiş ki:
bence çok doğru ve çok güzel bir şekilde anlatmışsınız teşekürler

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com