" Namaz (Salat) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İki secde arasında dua edilebilir mi?

Farz ve sünnet namazlarda her secdeden oturuşumuzda rabbenağfirli veya allahümmağfirli diyebilir miyiz? Bir yerde sadece nafile namazlarda denebilir yazıyordu doğru mudur?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
İki secde arasında bir parça oturmak müstehaptır. İbni Kudâme'nin   beyânına göre îmam Ahmed b.   Hanbel iki secde arasında «Rabbî'ğfirlî» duasının tekrarlanmasını müstehâp görürmüş,                                                                                                      
Hanefîler'e göre iki secde arasında mesnûn olan bir zikir yoktur. Zira iki secde arasında doğrulmak namazın maksût fiillerinden değil, o fiil¬lere tebeân yapılır. (Müslim)

Peygamber Efendimiz (asm) iki secde arasında daha çok nafile namazlarda olmak üzere dua etmiştir
İbn Abbâs'dan (ra); demiştir ki: Peygamber (asm) iki secde arasında;
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَاجْبُرْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى
"Ey Allah'ım, beni bağışla, bana acı, bana afiyet ver, beni (doğru yola) hidâyet et ve rızıklandır" diye duâ ederdi.
(Nesâî, kıyâmü'l-leyl 9, İstiâze 63; Tirmizî, salât 95; tbn Mâce, ikâme 23, 180; Ah-med b. Hanbel, 1, 180, 185, 371; IV, 353, 356, 382, Sünen-i Ebu Davud)
 (Huzeyfe ra) demiştir ki, Peygamber (asm), iki secde arasında (oturunca) şöyle buyururdu:
"Rabbî'ğfir lî, Rabbiğfir lî (Allah'ım beni bağışla, Allah'ım beni bağışla...) secdesi kadar da otururdu." (Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî)
Bu hadis Resûlullah'ın (asm) rükûdan doğrulurken olsun, iki secde arasındaki doğrulmada olsun muhtelif tesbihler okuduğunu göstermektedir.
Hadis, ayrıca, oturma sırasında iki secde arasında bu kelimelerle dua etmenin meşrû olduğuna delâlet eder. (Kütüb-i Sitte)
Bunun üzerine Abdullah (ed-Dârimi'ye);  
"Sen bunu söylüyor musun?" denildi. O da;
"Bazan söylerim, bazan susar, (söylemem) karşılığını verdi. (Sünen-i Dârimi Tercüme ve Şerhi)
İmam Ahmed'in hilâfından kurtulmak için iki secde arasında mağfiret duasında bulunmanın mendup olması gerekir. Çünkü İmam Ahmed'e göre kasten bu duayı terk etmekle namaz bozulur. Bizim mezheb de (Hanefilerde) sarahaten bunu söyleyen görmedim. Ama ulema hilâfa riâyet etmenin müstehap olduğunu söylemişlerdir. (Redd'ül Muhtar)
Sonuç olarak; Şafilere göre iki secde arasında arasında hadislerde bildirilen duanın edilmesi sünnettir. Hanefilere göre ise iki secde arasında usül olarak bir dua yoktur. Ancak edilmesinde bir mahzur yoktur. Bu husus farz, nafile ve sünnet namazlarda değişiklik göstermez. (Diyanet İşleri Başkanlığı)
Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İki secde arasında dua edilebilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com