" Namaz (Salat) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Namazda okunan ayetin uzunluğu ne kadar olmalı?

Selamunaleyküm hocam. Mübarek ramazan ayınızı tebrik ederim. Hocam benim sorum teravih namazında imam efendi rahman suresi febi eyyi alai rabbikuma tukezzıban ayetini okuyor. Bu ayetten öncede ayet okuyor. En az 3 ayet olmalı diye biliyorum. İmam efendinin 2 ayet okuması caiz mi? Allah razı olsun.

Cevap:

Aleyküm Selam Değerli Kardeşimiz;
Biz de sizin mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ederiz.

Mezheplere göre namazın kıraatinde okunacak ayetlerin uzunlukları ve bunun hükmü farklılık arz etmektedir. Bu sebeple dört mezhebin de görüşlerini ayrı ayrı zikrettik.
Farz olan kıraat miktarı üç kısa ayet veya bunlara denk gelen uzun bir ayettir. En ihtiyatlı görüş budur. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Abdurrahman Ceziri, Çağrı Yayınları, c.1, s.309)
Hanefilere göre vacibin yerine gelmesi için vitirle, nafile namazların her rekatinde, farzların da ilk iki rekatinde Fatihadan sonra zamm-ı surenin okunması, Kuran-ı Kerimin en kısa suresi veya ona denk olan üç kısa ayetinin okunması veyahut da bu miktarda uzun bir ayetin okunması gerekir. (a.g.e. s.323)
Malikilere göre ise vakti geniş olan farz namazlar kılınırken bunların birinci ve ikinci rekatlarında Fatiha’ya ek olarak Kuran-ı Kerim’den bir kısım okumak sünnettir. (a.g.e. s.328)
Şâfiîlere göre tam bir sure olmasa bile Kur'ân-ı Kerim'den bir miktar okumak. Tam bir sureyi okumak, surenin bir kısmını okumaktan daha faziletlidir. Ancak surenin bir kısmı, diğer kısa surelerden fazla olursa burada fazilet yitirilmiş olmaz. Meselâ: “Amene-r rasulu” ayetinden, başlayarak Bakara Suresinin sonuna kadar okuyan kişi; Kureyş, Fil veya İhlâs suresini okumaya nisbetle daha fazla sevâb kazanır. Zîrâ Bakara suresinin sonundaki bu iki âyet, küçük surelerden daha fazladır. Şâfiîlerin mûtemed görüşleri bu paraleldedir.
Bazıları da derler ki: Okunan sure kısa da olsa, uzun bir âyete nisbetle daha faziletlidir. Surenin en azı üç âyetli olanıdır. Ama namaz kılan kişinin üç âyeti okuması zorunlu değildir. Şâfiîlere göre sünnetin aslı, bir âyet okumakla da olsa gerçekleşmiş olur. (a.g.e s.332)
Hanbelilere göre de fatihadan sonra zamm-ı sure okumak namazın sünnetlerindendir. (a.g.e s.335)
Kıraat; nâfile namazların, vitir namazının ve iki rekatlı namazların bütün rekatlarında, dört veya üç rekatlı farz namazların ise herhangi iki rekatında olması farzdır. Kıraatin ilk iki rekatta olması ise vâciptir. İkinci rekattan sonraki rekat veya rekatlarda Fatiha suresini okumak Hanefî imamlardan yapılan bir rivayete göre vâcip, diğer bir rivayete göre ise sünnettir.
Diğer üç mezhepte ise kıraatin asgari miktarı her rekatta Fatiha suresinin okunmasıdır. İlk iki rekatta Fatiha'dan sonra Kur'an'dan bir sure veya birkaç âyet daha okumak (zamm-ı sure) sünnettir.  (Diyanet İşleri Başkanlığı İman ve İbadetler İlmihali, IV. Bölüm Namazın Farzları ve Vacipleri)

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Namazda okunan ayetin uzunluğu ne kadar olmalı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com