" Namaz (Salat) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Öksürmek namazı bozar mı?

İmamın namazda öksürmesi namazı bozar mı?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
İmamın namazda kasıtlı öksürmesi okumasını güzelleştirmek içinse namaz bozulmaz
Boğazı temizlemek kasdıyla, yapmacık olarak öksürme hâlinde iki veya daha fazla harf telâffuz edilirse bakılır: Eğer bu, sesi güzelleştirip harflerin mahreçlerinin düzgün olması ve okumanın mükemmelleşmesi veya imamın okumasını düzeltmek gibi bir ihtiyaçtan ötürü ise, namaz bozulmaz. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Abdurrahman Ceziri, c:1, Kitab-üs Salat Bölümü )

Sesi düzeltip güzelleştirmek için veya namazda bulunduğunu bildirmek için veya kendi imamının bir kıraat hatasını düzeltmek için bunun yapılmasında namaz bozulmaz. Çünkü bu boğaz temizliği doğru bir maksada dayanmaktadır. Sahih olan görüş budur. (Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, Namaz Bölümü)

Kasıtlı öksürmenin yahut boğazı temizlemenin mezheplere göre hükümleri şöyledir:

Bir özür veya makbul bir sebep bulunmaksızın "eh, eh..." diye boğazı gürültü çıkararak temizlemek namazı bozar. Fakat zorlamayarak kendiliğinden gelen bir öksürme, bir özür sayıldığından namazı bozmaz. (Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, Namaz Bölümü)

Aynı şekilde, bunun bir refleksten ötürü olması da Hanefî ve Hanbelîlere göre namazı bozmaz.

Mâlikîlerle, Şâfiîler bu hususta daha toleranslı görüşler ileri sürmüşlerdir.
Malikiler dediler ki: Boğazı temizlemek, bazı harflerin telâffuzunu kapsamadıktan sonra, bir ihtiyaçtan ötürü olsun veya olmasın namazı bozmaz. Yeter ki bu çok olmasın ve namazı da oyuncak hâline getirmesin. Aksi takdirde namaz bâtıl olur (bozulur).

Şafiiler dediler ki: Geri yutulması mümkün olmadığı takdirde boğazı temizlemek için yapmacık öksürmenin azı affedilir. Ancak bu, kişide sürekli olarak bulunan bir hastalık olup namaz kılabilecek kadar bir süre kesilmezse, bunun çoğu da namaza zarar vermez. Aynı şekilde Fâtiha'yı okumak gibi, namazın sözlü rükünlerinden birini telâffuz etmek mümkün olmazsa, bunu sağlamak için fazla miktarda öksürerek boğazı temizlemenin namaza bir zararı olmaz. Ama sünnet olan bir şeyi okumak mümkün olmazsa, bunu sağlamak için fazla miktarda öksürerek boğazı temizlemek affedilir şey değildir. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Abdurrahman Ceziri, c:1, Kitab-üs Salat Bölümü )

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Öksürmek namazı bozar mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com