" Allah (cc) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Allah (cc) Her Şeyi Aynı Anda Nasıl İdare Ediyor?

Allah'ın (cc) her şeye gücünün nasıl yettiğini, her şeyi aynı anda nasıl idare ettiğini, insan aklı anlamakta niçin güçlük çeker?

Allah'ın (cc) her şeye gücü yettiğini aklımıza sığdıramayışımızın nedeni varlık mertebelerini bilmemektir. Oysa varlığın hem mertebeleri, hem de farklı âlemleri vardır. Vücuda gelenler, yani var olanlar farklı vücut mertebelerinde ve ayrı vücut âlemlerinde bulunurlar.
Mesela dağlar taşlar var, bitkiler hayvanlar, insanlar ve melekler de var. Fakat bu var olanların varlık dereceleri birbirinden farklıdır. Mesela bir taş sadece bulunduğu yeri zapt edebilirken, küçücük bir arı hayat sahibi olmakla birçok bağ ve bahçeye sahip olabilir. İnsan ise hayvanlara karşılık hem hayat hem ruh hem şuur sahibi olmakla hem kendisinin, hem bütün kâinatın varlığından haberdar ve her şeyle alakadar olmaktadır.
Anlaşılan o ki; varlık mertebelerinin en düşük derecesi maddeye ait. Ondandır ki değişmeye, yıpranmaya, çürümeye, dağılmaya, yok olmaya mahkûmdur. Madde zaman ve mekânın hükmü altında.Ve ancak hayat ve ruhun girmesiyle maddenin varlık derecesi yükselebilir.
Demek vücut(var olmak, var bulunmak) maddeden sıyrıldıkça kuvvet ve sağlamlık kazanıyor. Mesela bedenin varlığı maddeden ibarettir. Ölümle çürüme ve dağılması her an mümkün. Fakat ölüm ruhu tahrip edemiyor, ölümün gelmesiyle ruh sadece âlem değiştiriyor. Çünkü; ruh maddeden ibaret olmadığından varlık derecesi yüksek ve daha kuvvetli, daha sağlamdır.
Husûsen vücut tam bir sağlamlık kazanırsa, maddesi de yoksa ve kayıt altında da değilse, diğer düşük mertebeli vücut âlemlerinde çok şeyleri değiştirebilir.
Mesela bir ayna düşünün. Yüksekten bir büyük ormana doğru tutalım. Ayna küçücük olmasına rağmen bütün ormanı içine alabiliyor. “Sadece iki, üç ağacı gösterebilirim.” diye bir şart koşmuyor. Şayet ayna; akıl, şuur, ilim ve kudret sahibi de olsaydı, sadece yansıtmayla kalmayacak, belki orman üzerinde pek çok değişiklik yapabilecekti. Bu misaller pek çok hakikati akla yakınlaştırıyor.
Mesela Azrail’in (as) bir anda birçok yerde bulunup birçok can alabilmesi varlık mertebesinin yüksekliğinden ve farklı varlık âleminde bulunmasından kaynaklanıyor.
İnsan ruhu da bütün cesediyle birden alakadar olup bütün aza ve hücrelerini birbirine yardım ettirir ve hepsinden haberdar olur. Yani insanın karnı ağrıdığı aynı anda gözü de ağrısa, böbreği de sancısa ruh hepsinden haberdar olur. Allah'ın (cc)bir kanunu olan ruha bu kolaysa Cenab-ı Hakk'ın iradesine ve kudretine hadsiz fiiller, hadsiz sesler, hadsiz dualar, hadsiz işler hiçbir şekilde ağır gelmez, birbirine mani olmaz ve onu meşgul etmez.
Hasıl-ı kelam:Allah (cc) vardır. Ve bütün varlık mertebeleri O’nunla (cc)vardır. Çünkü O’nun (cc)varlığı, vücut mertebelerinin en yükseği en esaslısıdır. O (cc) Ezelîdir ve Ebedîdir. Başlangıç ve sonu bulunması imkânsızdır. Zamana ve mekâna mahkûm değildir. Melekler, insanlar, hayvanlar, canlı cansız tüm var olanlar O’nun (cc) varlığına nispeten çok zayıf gölgeler hükmündedirler. Hatta o kadar zayıf ve o kadar gölgedirler ki; birçok veli, varlıkları vücut ünvânına bile layık görmek istememişlerdir.
Böyle bir Zat'a (cc)hangi şey zor gelebilir!? Kendisine ayna olarak yarattığı tüm mahlûkatı yoktan var ettiği gibi; öldürüp, bir ağacın çiçek ve meyveleri kadar kolay haşirde tekrar yaratabilir. Ve zamana mahkûmiyeti kaldırıp, onlara ebediyetinden ebediyet verebilir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Allah (cc) Her Şeyi Aynı Anda Nasıl İdare Ediyor?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com