" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Eşi cehennemlik olan kimse cennette kiminle evlenecektir?

Cennette eşler beraber olacaksa Müslümanın eşi cehenneme gitti ama kendisi cennette. Eşinin cennete gelmesini mi bekleyecektir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Eşleri cehennemde olan mümin hanımlar, cennetlik mümin erkeklerle evlendirilecektir.  Mümin erkeklere ise huriler eş olarak verileceği gibi cehennemlik erkeklerin, cennetlik mümin eşleri de eş olarak verilecektir.

"... Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre; Resûlullah (asm) şöyle buyurdu, demiştir:

Allah (Azze ve Celle) sizden cennete dahil ettiği her adama yet­miş iki zevce verir. Bunlardan ikisi gözleri geniş hurilerden ve yet­mişi cehennemlik olanlardan kalma mîrasındandır. Bu zevcelerin hep­sinin kadınlığı çok şehvet çekicidir ve cennetlik olan her adamın şeh­vet gücü daimidir. (Sünen-i İbni Mace, Zühd,  hadis no. 4337)

Hişam bin Hâlid hadîsin ifadesinden maksad şudur, demiştir:  Bâzı erkekler cehenneme (ebedî olarak) girer­ler ve Fir'avun'un kansı (Âsiye) miras olarak (kıyamette) alınmış (olacağı) gibi cennet ehli olan erkekler onların (imanlı) kadınlarını miras olarak alırlar.

Tirmizi' nin Ebû Said-i Hudri'den (ra) rivayet et­tiği bir hadiste de cennet ehli olan erkeklerden makamı en aşağı ola­nın yetmiş iki zevcesi bulunduğu ifâde edilmiştir.

Müellifimizin rivayet ettiği hadîse göre yetmiş iki zevcenin ikisi Hûrü'l-îyn'dendir.   Hür kelimesi Havra'nın çoğuludur. Havra gözünün beyaz kısmı bembeyaz ve siyah kısmı da sim­siyah olan kadın demektir. lyn aynâ'nın çoğuludur. Ayna  gözü geniş olan kadın demektir.

Diğer yetmiş kadın da kocası küfür üzerinde ölen imânlı kadın­lardandır.  Bu tür kadınlar cehennem halkından cennet halkına miras kalan zevcelerdir. Râvi Hişâm bin Hâlid hadîsin bu bö­lümünü açıklarken örnek olarak Firavun'un hanımını göster­miştir. Bilindiği gibi Firavun küfür üzerinde ölmüş, karısı Asiye (ra) ise imân etmiştir. Tahrim sûresi­nin 11. âyetinde Firavun'un hanımı (Âsiye) mü'minler için örnek gösterilmiştir. Bu hâtûn, âhirette Resûl-i Ekrem'in (asm)  zevcesi olmak şerefine kavuşacaktır.

Câmius Sağir'in yazarının beyânına göre Taberâni, Sa' d bin Cenâde'den (ra)  şu merfû hadîsi rivayet et­miştir

"Resûlullah (asm) buyurdu ki;  Allah, İmrân'ın kızı Meryem'i, Firavun'un karısını (yâni Asiye'yi) ve Musa'­nın kız kardeşini (Külsûm'u) cennette bana zevce olarak vermeye hü­küm eyledi."  (Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları: 10/644-648)

Eşi cehenneme giden mümin bir hanım cennet ehli bir erkekle evlenebileceği gibi eşinin cehennemden çıkmasını da bekleyebilir. Cennet nimetleri ve lezzetleri dünyadakiler gibi olmayacak ve buradakilerden kat kat üstün olacaktır. Orada cennetlik kimseler için hiçbir üzüntü ve sıkıntı da olmayacaktır. Elbette her şeyi hakkıyla bilen Allah'tır.

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Eşi cehennemlik olan kimse cennette kiminle evlenecektir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com