" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Düşen bebekler cennete girecek midir?

Müminlerin buluğa ermeden vefat eden çocuklarının ahiretteki durumu ne olacaktır? Düşük bebekler için hüküm nedir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Müminlerin buluğa ermeden ölen çocukları cennetliktir
"(Aynı yaşları üzere) ölümsüz kılınmış çocuklar (ve genç hizmetçiler), pınardan (akan Cennet şerbetleriyle doldurulmuş) testiler, ibrikler ve kadehlerle onların (o sâbikunun) etrâfında dolaşır!" (Vakıa, 17-18)
Müminlerin buluğa ermeden ölen çocuklarının cennet çocukları olacakları ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle müjdelenmiştir. Buluğa ermeden vefat eden çocuklar hakkındaki hüküm doğmadan vefat eden bebekler için de geçerlidir.
• “Allah-u Teâla müminlerin, mükellef olmadan ve Salih amel işlemeden ölen çocuklarını cennete koyacaktır.” (İbn-i Kesir, Tefsir-ül Kurân-ül Azim)
• Peygamber’e (asm) cennette kimlerin olacağı soruldu. Şöyle buyurdu:
“Peygamber, şehit, yeni doğup ölen çocuk ve diri diri toprağa gömülen de cennette olacaktır.” (Bezzar, Cem-ul Fevaid)
• Hz. Ali (ra) da bu konu ile ilgili şöyle buyurmuştur: “Müslümanlar ve onların çocukları cennette olacaklardır.” (İbn Hacer, Feth-ul Bari)
• "Her doğan çocuk, fıtrat (İslam) üzerinde doğmuştur. Bu, büyüyüp de kendisini ifade etmeye başlayıncaya kadar böyle devam eder. Kendisini anlatmaya başlayınca da ya şükredici olur, ya küfredici." (Ahmet)
Bu konuda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şu izahlarda bulunmuştur:
“Kur'an-ı Hakîm'de ‘Vildanun Muhalledûn (ebedileştirilmiş çocuklar)’ sırrı ve meali şudur ki: Mü'minlerin kabl-el büluğ vefat eden evlâdları, Cennet'te ebedî, sevimli, Cennet'e lâyık bir surette daimî çocuk kalacaklarını.. ve Cennet'e giden peder ve vâlidelerinin kucaklarında ebedî medar-ı sürurları olacaklarını.. ve çocuk sevmek ve evlâd okşamak gibi en latif bir zevki, ebeveynine temine medar olacaklarını.. ve her bir lezzetli şey'in Cennet'te bulunduğunu.. "Cennet tenasül yeri olmadığından, evlâd muhabbeti ve okşaması olmadığı"nı diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını.. hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlâd sevmesine ve okşamasına bedel safi, elemsiz milyonlar sene ebedî evlâd sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehl-i imanın en büyük bir medar-ı saadeti olduğunu şu âyet-i kerime ‘Vildânun muhalledûn’ cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor.” (17. Mektub)
Ebu Hureyre’den (ra) rivayetle:
"Buluğa ermeden önce ölen çocuklar, Cennette çok canlı ve hareketli balıklar gibidirler. Birisi babasını karşılar, elbisesinden tutar, Allah ebeveynini de kendisiyle birlikte Cennete koyuncaya kadar bırakmaz.” (Müslim, Müsned)
Düşen cenin eğer ruh üflendikten sonra düşmüşse ahirette haşrolacaktır
Abdullah'tan (ra): Sizin her birinizin yaratılışı annesinin karnında 40 günde derlenip toparlanır. (yücma´u). Sonra böylece alaka (çengel) olur. Sonra böylece mudğa (belli belirsiz cisim) olur. Sonra Allah (cc) bir melek gönderir ve ona dört sözle emreder: Amelini yaz! Ecelini yaz! Said mi, şaki mi olduğunu yaz! Sonra da ona ruh üflenir. (Buhari)
Ahmed Bin Hanbel “dört ay on gün” der. Ona göre ruh dört aydan sonraki bu on gün içinde üflenir. (Kütüb-i Sitte 14.cilt)
Eğer düşen cenin ruh üflendikten sonra düşmüş ise ahirette haşrolacaktır. Çünkü ruh kesinlikle bakidir. Yok olması mümkün değildir. Ruhun baki olduğunu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle açıklar:
“Ruhun fenası, ya tahrib ve inhilal iledir. O tahrib ve inhilal ise, vahdet yol vermez ki girsin, besatet bırakmaz ki bozsun. Veyahut i'dam iledir. İ'dam ise Cevad-ı Mutlak'ın hadsiz merhameti müsaade etmez ve nihayetsiz cûdu bırakmaz ki, verdiği nimet-i vücudu o nimet-i vücuda pek müştak ve lâyık olan ruh-u insanîden geri alsın.” (29. Söz)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Düşen bebekler cennete girecek midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com