" Ahiret " 1 yorum

 

 Neden cehennem vardır?

Cehennem neden yaratılmıştır?

Cevap:

İnsan başıboş değildir. Yaptıklarının karşılığında ceza ya da mükâfat görecektir
“Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ındır. (Bütün bunlar,) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezâlandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükâfâtlandırması içindir.” (Necm, 31)
“(Biz) göğü yeri ve bunların arasında bulunanları oyuncular(ın işi eğlencesi)olarak yaratmadık.” (Enbiya, 16)
“(Ben) cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 56)
Ayetin tefsirini Kurtubi (ra) şu şekilde yapar: “Yani biz bu dünyayı boşuna yaratmadık. Aksine bunların her şeye gücü yeten, emrine uyulması gereken, kötülük işleyenin de, iyilikte bulunanın da yaptığının karşılığını veren bir yaratıcısının olduğuna dikkat çekelim diye yarattık. Yani, Bizler gökleri ve yeri insanlar birbirlerine zulmetsin diye, onların bir bölümü küfre sapsın ve emrolunduklarına bazıları muhalefet etsin, sonra da amellerinin karşılıkları verilmeksizin ölsünler, dünyada kendilerine hiçbir iyilik emredilmesin; çirkin ve kötü olan hiçbir şey de kendilerine yasaklanmasın diye yaratmış değiliz.” (Kurtubi)
Cehennemin varlığı mazlumlar için rahmet ve adalettir
Bilindiği gibi bu dünyada insan iradesi serbest bırakılmıştır. Dileyen dilediği gibi yaşıyor, herkesin hakkı tam olarak dünyada verilmiyor. Çoğu zaman zâlimler izzetiyle, mazlumlar zilletiyle kalıp dünyadan göçüp gidiyorlar. Çünkü bu dünya ceza ve mükafat yeri değildir, imtihan yeridir.
Fakat son derece adaletli ve merhametli bir Zat (cc), cehennemi yaratmamakla böyle bir adaletsizliği, merhametsizliği kabul edemez. Elbette mazlumlar hakkını alacak, zalimler cezalandırılacaktır.
Ayrıca dünya; gerek bu büyük suçları cezalandırabilecek kapasiteye, gerek de inananların azim mükâfatlarını verebilecek büyüklüğe ve ihtişama sahip değildir. Demek ki gerçek adaletin îfâ edileceği başka bir olacaktır.
“Cehennem yoktur” demek Allah'ın izzetine karşı çıkmaktır
“İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar Cehennem ehlidirler!” (Maide, 10)
“(Kendilerine denilir ki:) “İşte kendisini yalanlayıp durduğunuz ateş, budur!” (Tur, 14)
“(Ki o gün kâfirlere şöyle denilir:) “Kendisini, yalanlamakta olduğunuz (azâb)a gidin!” (Mürselat, 28-29)
“Bu o Cehennemdir ki, günahkârlar onu yalanlar! (O gün) onunla (o Cehennem ile) kaynar su arasında dolaşır dururlar!” (Rahman, 43-44)
“Muhakkak ki Cehennem, (kâfirlerin yolunu) gözetleme yeridir. Azgınlar için varılacak bir yerdir! (Onlar) orada sonsuz devirler boyu kalıcıdırlar! (Dünyada işledikleri amellere) uygun bir karşılık olarak, orada bir kaynar su ve bir irinden başka, ne bir serinlik, ne de bir içecek tadarlar! Çünki onlar (kendileri hakkında) bir hesab (görüleceğini) ummuyorlardı. Âyetlerimizi de yalanladıkça yalanlamışlardı.” (Nebe, 21-28)
Cenab-ı Hak kendisine iman etmeyenleri defalarca cehennemle tehdit etmiştir. Buna rağmen inkâra devam edenler, elbette cehennem azabını hak etmektedirler.
Düşünün ki;bir memlekette serseri, kanunlara uymayan bir adam, o ülkenin hükümdarına: “Beni cezalandıramazsın, hapse atamazsın!” diyerek izzetine dokundursa, elbette o hükümdar, şehirde hapis olmasa da o edepsiz için bir hapis yapacak, onu hapse atacaktır.
Kâfir de: “Cehennemi yaratamaz, beni cezalandıramaz” demekle Allah’ı âcizlikle suçlamış, hem de izzetine karşı çıkmış olur. Sonsuz kudret sahibi Cenab-ı Hak, –başka hiçbir sebep olmasa bile- izzetini ve kudretini göstermek için cehennemi yaratır, kendisini suçlayan, hafife alan o kâfiri cehenneme atar.
Allah diğer kullarının hakkını korumak için kâfirleri cehenneme atacaktır
Kâfir insan Allah’ı inkar etmekle, onun ebedî olan isim ve sıfatlarını ve dolayısıyla ona ibadet eden bütün varlıkların zikirlerini, tesbihatını inkar etmiş oluyor. Bütün varlıklar kendi diliyle “Allah birdir” derken, kâfir bunları yalanlıyor. Çokyüksek kıymetle ve sanatlayaratılmış varlıklara “manasız ve kıymetsiz” nazarıyla baktığı için hepsinin hakkına giriyor.
Allah elbette sayısız mahlukunun hakkına giren kâfirden onların hakkını alacak, cezalandıracaktır. Ki bu hakların karşılığı ancak ebedi cehennem olacaktır.
Her şey zıddının bilinmesiyle kıymet kazanır
Kâinatta zıtlar iç içe yaratılmıştır. Biri olmadan diğeri anlaşılmaz. Mesela sıkıntı olmadan ferahlığın ve lezzetin kıymeti anlaşılmaz. Karanlık olmadan aydınlığın, çirkinlik olmadan güzelliğin dereceleri ortaya çıkmaz. Cehennem olmadığında da cennetin pek çok lezzetleri gizli kalacak ya da kıymeti anlaşılmayacaktı. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Neden cehennem vardır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
isim "30.9.2013 16:24" tarihinde demiş ki:
iyi

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com