" Ahiret " 1 yorum

 

 İçki içerken ölen kafir olarak mı ölmüş olur?

İçki içen bir kimse tevbe etmeden ölürse cennete girebilecek midir?

Cevap:

İçkili iken ölen kimsenin, imansız olarak ölme tehlikesi vardır.

İbn Ömer’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir: “Kim, sarhoş olmasa bile içki içerse, midesine ve damarlarında şaraptan bir damla bulunduğu sürece namazı kabul olunmaz. O halde ölürse kâfir olarak ölür. İçki içip sarhoş olan kimsenin kırk gün namazı kabul olunmaz o durumda ölürse de kâfir olarak ölür.” (Nesai)
“İçki bütün kötülüklerin anasıdır. İçki içenin kırk gün namazı kabul olunmaz. Eğer içkili olarak ölürse, cahiliyye ölüsü hâlinde göçmüş olur.” (Camiu’s-sağir)
Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre; Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur: ”Kim dünyada içki içer (de tevbe etmeden ölür)se, o kimse ahirette içki içmeyecektir."
Hadise göre dünyada içki içen bir kimse bunu bırakıp tevbe etmeden ölürse, ahirette cennet şarabını içmeyecektir. Âlimler bu hadisi çeşitli şekillerde yorumlamışlardır.
Nevevi: “Bu hadisin manası şudur; Yani böyle bir kimse cennete girse bile cennetin şarabından mahrum bırakılır. Çünkü cennetin meşrubatının en üstünü cennet şarabıdır. İçki içme günahını işleyen kimse bu suçundan dolayı cennetin bu nimetinden mahrum kalır. Cennete giren bir kimsenin arzu ettiği her şeyin cennette bulunduğu Kur'an-ı Kerim’in ayetiyle sabittir. Durum bu olunca, böyle olan bir kimsenin cennette şarabı hatırlamayacağını söyleyenler olmuştur. Bazı ilim adamları ise demişler ki, böyleleri, şarabı hatırlasalar bile içme arzusunu duymayacaklar. Böylece diğer Müslümanlardan farklı olarak bu nimetten mahrum kalmış olacaklar,” diye bilgi vermiştir.
"Bir kavle göre bu hadis, dünyada içki içip tevbe etmeden ölen kimsenin cennete giremeyeceğinden kinayedir. Çünkü cennete giren kimseler orada cennet şarabını içeceklerdir."
İbn’ül-Arabî şöyle demiştir: İçki içen kimse ya tevbe etmeden ölür veya tevbe ettikten sonra ölür. Eğer tevbe ettikten sonra, yani içkiyi bırakıp Allah'a yönelerek durumunu düzelttikten sonra ölürse, günahlardan tevbe eden kimse günah işlememiş gibi olur. Şayet içki içmekten dönüş ve tevbe etmeden ölürse, Ehl-i Sünnet mezhebine göre o kimsenin işi Allah'a kalır. Allah dilerse bağışlar, dilerse tazib eder. Eğer tazib ve muahaza ederse, o kimse mümin olarak öldüğü için ebedi biçimde cehennemde kalmayacak, imanlı olduğundan dolayı netice itibariyle ateşten çıkıp cennete girecektir. Böyle bir kimsenin azabını ve cezasını çektikten sonra cennete girince, cennet şarabını içip içmeyeceği meselesi hakkındaki ilmi görüşe gelince, bazı sahabilerin ve Ehl-i Sünnet mezhebi mensubu ilim adamlarının görüşüne göre, cennet şarabı içmeyecektir. Çünkü o kimse, içkiyi cennette içeceğine, acele edip dünyada içmiştir. Böylece bu nimetten mahrum edilecektir.
Bence, eğer hadîsi yorumlamaya ihtiyaç varsa en uygun yorum şudur; Dünyada içki içip bundan dönüş yapmadan, tevbe etmeden ölürse, cennete ilk girenlerle beraber giremeyecektir, yani buna liyakati olmayacaktır.
Suyûti: 'Bence başka bir yorumla da yorumlanabilir. O da âlimlerin işaret ettikleri ve anlattıkları şu durumdur; içki içip bundan dönüş yapmadan ve tevbe etmeden ölen bir Müslüman’ın imansız ölmesi tehlikesine işarettir. Yani içki, imansız olarak ölmeye sebep olabilen günahlardandır. Allah Müslümanları korusun. Bu tehlikeden Allah'a sığınırız' diye bilgi vermiştir. (Sünen-i İbn-i Mace ) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İçki içerken ölen kafir olarak mı ölmüş olur?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
İsimsiz "29.3.2014 23:20" tarihinde demiş ki:
Eyw. bilgilendirdiğiniz için kardeşim Allah cümlemizi sakındırsın bu illetten.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com