" Allah (cc) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Allah'ın (cc) başlangıcı ve sonu yoktur, ne demektir?

Allah'ın (cc) başlangıcı ve sonu olamayacağını nasıl anlayabiliriz?

Cevap:

Yaratılanların başlangıcı ve sonları vardır. Çünkü zamana mahkûmdurlar. Zaman ise her şey gibi Allah'ın (cc)yarattığı bir mahlûktur. Elbette Allah (cc)kendi yarattığı kanunların mahkumu olamaz.
Bir masaya bakıp, bunu yapan marangoz 4 ayaklı ve tahtadır diye düşünemiyorsak; Yaratıcının yarattıklarına benzeyebileceğini hiç düşünemeyiz.
Bir varlık ya yaratılmıştır ya da yaratandır. Yaratılmış olan yaratamaz. Yaratan da kendi yarattıklarının mahkumu olamaz. Tüm yaratılanlar; olmaları ya da olmamaları ihtimali eşitken, Allah (cc) tarafından, var olmaları istenenlerdir. Yani tüm yaratılanlar “onlardan üstün” ve “hep var olan” bir yaratıcıya muhtaçtırlar. Çünkü hep var olan olmazsa, sonradan yaratılanlar vücuda gelemez. Elbette her sayı kendinden bir önceki sayıya muhtaçtır. Sekiz yediye, yedi altıya, altı beşe… Fakat bütün sayılar “1”e muhtaçken “1” hiçbir sayıya muhtaç değildir.
Bu konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Allah nasıl hep var? adlı makalemize bakınız. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Allah'ın (cc) başlangıcı ve sonu yoktur, ne demektir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com