" Allah (cc) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Rü'yetullah

Rü'yetullah nedir?

Cevap:

Rü'yet; “görmek, bakmak, göz ile veya kalp gözü ile görmek” manalarına gelir.
Metapsişik (ruhu araştıran) bilimde rü'yet; “ruhsal bir yetenekle görme” demektir. Bu “görüş”te görme organlarının yardımı yoktur. Zihinde meydana gelen manzaradır fakat halüsinasyon değildir. Kalp gözü ile görmek bu şekilde düşünülebilir.
Rü'yetullah ise; “Allah’ı (cc) görmek” olarak tercüme edilir. Bu görme; bir “mekân” ve bir “ışık” yardımıyla olmadığı gibi, görenleAllah (cc) arasında bir “mesafe” de söz konusu değildir. Yani Allah’a (cc) “rü'yet” etmektir.
Kadın-erkek cennet ehli olan bütün müminler ahirette Allah’ı (cc) görecektir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Rü'yetullah

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com