" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Alışverişte fiş kesmenin hükmü nedir?

Alışverişte fiş veya fatura kesilmesi gerekir mi? Fiş kesmenin hükmü nedir?

Cevap:

Vergi iade zarfı doldurma olayı ortadan kalktığı için artık kesilen fişler eskisi gibi alıcıya bir fayda sağlamıyor. Bu bakımdan alıcıların hakkına girmek gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat fiş, fatura kesmemek, vergi kaçağına sebep olabileceğinden caiz değildir. Böyle bir durumda, satıcı vergi kaçağına sebep olduğu için vergi vermek kişinin topluma karşı bir görevidir üzerine kul hakkı geçirmiş olur.

Fiş ya da fatura kesilmezse ne olur?

• Yapılan alışverişlerde verilmeyen her bir fiş ya da faturanın KDV’si, bu fişi ya da faturayı vermeyenin cebinde kalır.
• Verilmeyen her belge; ülke kalkınmasında önemli bir yere sahip olan verginin, kayıp ve kaçağına neden olur.
• Adalet, yol, su, elektrik, eğitim, sağlık, iç ve dış güvenlik gibi hizmetlerin yanı sıra kimsesiz çocukların bakımı ve yetiştirilmesi, bakıma muhtaç yaşlıların barındırılması, doğal afetlerde mağdur olanlara yardım ulaştırılması gibi hizmetlerde de aksamalar yaşanabilir.
• Fatura ya da fiş düzenlemeyen esnafa ve tüccara ceza kesildiği gibi, fiş ya da fatura almayan alıcılara da ceza kesilmektedir.
Bütün bunlar düşünüldüğünde görülmektedir ki fiş ya da fatura, aslında gelecekte sunulacak daha iyi bir kamu hizmetinden de vazgeçilmesi anlamına gelmektedir.
Alışverişte fiş veya fatura verilmesi, o alışverişin varlığını belgelemektir.
Konuyu Tüketici Hakları yönünden ele aldığımızda, bir tüketiciye fiş verilmediğinde tüketici olarak sahip olunan haklarını savunmak için kullanabilecek çok önemli bir belgeyi alamamış olur. Fiş ya da fatura, alışverişi yapana tüketici hukuku bakımından ileride doğabilecek sorunların çözümünde fayda sağlayacak çok önemli bir dayanaktır.
Mesela: Satın alınan bir gıdadan dolayı bir zehirlenme olayı yaşandığında ya da eve alınan bir elektrikli eşya arızalanıp evde bir hasara sebep olduğunda tüketici olarak zararın telafi edilebilmesi için yapılan alışverişi belgelendirmek satıcının en önemli görevidir.
Fiş ya da fatura olmadığı takdirde, tüketici hiçbir haktan yararlanamaz. Dolayısıyla böyle bir durumda tüketicinin hakkına girilmiş olur. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Alışverişte fiş kesmenin hükmü nedir?
Gelir İdaresi Başkanlığı

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com