" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Anne-babanın izni olmadan nikâh olur mu?

Anne-babanın izni olmadan yapılan nikâh sahih olur mu?

Cevap:

Anne-babanın izni olmadan kıyılan nikah batıldır
“…Öyle ise zinâdan kaçınan ve gizli dost da edinmeyen iffetli kadınlar olmaları hâlinde, onları sâhiblerinin izniyle nikâhlayın ve mehirlerini kendilerine güzellikle verin!...” (Nisa, 25)
İslamda nikahın sahih olabilmesi için Kur’ân-ı Kerim’de esaslar belirlenmiştir:
“Kadınlarla ailelerin izniyle evlenilmelidir.”
"Kadın, velisinin izni olmadan evlenemez. Şayet velisiz evlenirse nikahı batıldır, nikahı batıldır, nikahı batıldır..." buyurulmaktadır. (İbnu Mace)
Abdurrezzak'ın Musannaf'ında velisinin izni olmadan evlenen kadınların nikahını Hz. Ömer'in reddettiğine dair birçok misal kaydedilmiştir.
Hz.Aişe (ra) anlatıyor:
Resulullah (asm) :
“Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa onun nikahı batıldır!” buyurdular… (Ebu Davud, Tirmizi) (Kütüb-i Sitte)
Hazreti Ömer’in oğlu Abdullah (ra) anlatıyor:
Bir adam, Ashab-ı Kiram’dan Ebu Derda’ya (ra) gelerek dedi ki:
“Babam durmadan üzerime vardı ve böylece beni evlendirdi. Şimdi de karımı boşamamı emrediyor, ne buyurursunuz?”
Ebu Derda (ra) şu cevabı verdi:
Ben sana, ana-babana karşı gel diye emretmem, aynı zamanda onun gibi sana “karını boşa” da demem. Ancak istersen Resulullah Efendimiz’den (asm) işittiğim bir hadisi nakledeyim:
“Baba, Cennet kapılarının ortasında bulunan bir kapıdır; artık sen bilirsin, istersen o kapıyı muhafaza et, istersen bırak.” (İbn Hibban Kendi Sahih’nde. Uysal Yayınevi)
Hanefiler’e göre ise: Nikahın sahih olabilmesi için velinin izni şart koşulmamıştır.
Onlar İbn Abbas’tan gelen:
“Dul kendi nefsine velisinden ehaktır (daha hakikidir).” hadisi ile:
“Kız kendi nefsine velisinden ehaktır.” gibi rivayetlere dayanmışlardır. (Kütüb-i Sitte)
Ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere -Hanefi mezhebinde açık bir kapı olsa da- bir kızın ailesinin izni olmadan evlilik yapması uygun değildir. Güzel bir dille aile iknaa çalışılmalıdır. Ailenin rızası olmadan yapılacak bir evliliğin de çok sağlam temellere kurulmuş bir evlilik olması düşünülemez. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Anne-babanın izni olmadan nikâh olur mu?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com