" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cuma hutbesinin sonunda imamın Türkçe dua etmesi uygun mudur?

Cuma hutbesinin sonunda imamın Türkçe olarak "Allah'ım İslam'a ve Müslümanlar'a yardım et" diye dua etmesi doğru mudur? Bu durumda cemaatin elini açması gerekir mi?

Cevap:

Hanefi mezhebine göre Hutbenin bir tek rüknü vardır. O da Allah'ı zikretmektir. Zikrullah olduğu zaman hutbe sahih sayılır. Buna göre Hanefi mezhebinde hutbenin Arapça ile okunması şart değildir. Şafii mezhebine göre ise hutbenin beş rüknü var:
1- Her iki hutbede Allah'a hamd etmek,
2- Her iki hutbede Peygamber'e salavat-ı şerife getirmek,
3- Her iki hutbede takvayı tavsiye etmek,
4- İki hutbenin birisinde ayet okumak,
5- Son hutbede seslice mü'minlere dua etmek.
Bu beş rüknün Arapça olarak okunması ve kırk kişinin işitmesi lazımdır. Bu beş rüknün dışında, aradaki öğüt ve nasihatin herhangi bir lisan ile yapılmasında beis yoktur. (Günümüz Meselelerine Fetvalar – Halil Gönenç) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cuma hutbesinin sonunda imamın Türkçe dua etmesi uygun mudur?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com