" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cuma Namazıyla İlgili Bazı Meseleler

Cuma namazına dair meseleler nelerdir? Cuma günü ve Cuma namazında nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap:

Cuma günü zeval vaktinden sonra Cuma namazını kılmadan sefere çıkmak mekruhtur. Zeval vaktinden evvel çıkmak ise mekruh değildir.
Mazur veya mahpus olanların Cuma günü şehirde öğle namazını Cuma namazından evvel veya sonra cemaatle kılmaları mekruhtur. Bunların öğle namazlarını Cuma namazı kılındıktan sonra kılmaları müstehaptır. Çünkü o vakte kadar özürlerinin zevali umulur.
Bir kimse, Cuma günü özrü bulunmadığı halde Cuma namazını kılmadan öğle namazını kılacak olsa bu namazı sahih olursa da Cuma namazını terk ettiğinden dolayı günaha girmiş olur. Fakat böyle bir kimse, bilâhare Cuma namazını kılmak için -daha Cuma namazı kılınmadan- camiye yönelse kıldığı öğle namazı batıl, yani nafileye münkalip olur. Cuma namazına ister yetişsin, ister yetişmesin ve ister gitmeden sarfı nazar etsin ve ister etmesin. Binaenaleyh Cuma namazına gidip yetişmezse o öğle namazını yeniden kılması lâzım gelir.
İmameyne göre gidip Cuma namazına başlamadıkça kılmış olduğu öğle namazı batıl olmaz.
Cuma için tekbir almak, yıkanmak, misvak kullanmak, güzel elbiseler giyinmek, güzel kokulu şeyler sürünmek müstehaptır. Minarede ezan okununca da başka şeyler ile uğraşılmayıp hemen camiye gidilmesi vaciptir.
Cuma günü camiye erkence gitmek, Tahiyyetülmescid olmak üzere iki rekat namaz kılmak, Kehf suresini okumak veya dinlemek menduptur.
Cuma günü camiye giden kimse başkalarına eziyet vermemek ve hutbeye henüz başlanılmış olmamak şartıyla hatibe yakın yere kadar gidebilir ve illâ bulabildiği yerde oturur. Fakat yer bulamaz, ileri saflarda da boş yer bırakılmış olursa bizzarure bu boş yerlerden birine kadar gidebilir.
Hatip minbere çıkınca cemaatin konuşmayıp sükût etmesi, selâm alıp vermemesi, nafile namaz kılınmaması icap eder. Hattâ hutbede Resul-ü Ekrem Efendimiz’in (asm) mübarek isimleri zikredilince cemaatin Salâtüselâmda bulunmaksızın yalnız dinlemekle iktifa eylemesi efdaldir. İmam Ebû Yusuftan bir kavle göre bu halde gizlice Salâtüselâm okunur.
Cumanın başlanılmış ilk sünneti, hatibin minbere çıkması halinde uzatılmaksızın hemen -vaciplerine riayet etmek üzere- ikmal edilmelidir.
Cuma namazını, hutbeyi okuyan zatın kıldırması evlâdır.
Cuma namazı henüz bitmeden imama uyan kimse, bu namazı ikmal eder, velev ki İmama teşehhüdde veya secde-i sehvde yetişmiş olsun, İmam Muhammed’e göre ikinci rekatın rükûundan sonra gelip imama uyan kimse, Cuma namazını değil öğle namazını ikmal eder.

(Ömer Nasuhi Bilmen-Büyük İslam İlmihali) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cuma Namazıyla İlgili Bazı Meseleler

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com