" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cünüplü kişi birşey yiyebilir mi?

Cünüplü kişi gusül abdesti almadan önce bir şey yiyip içebilir mi?

Cevap:

Cünüpken el ve ağız yıkandıktan sonra yenip içilebilir.
“Üzerlerine gusül gerekli olanların yıkanmadan önce yapmaları mekruh olan şeyler şunlardır:
-Din kitaplarından herhangi birini el ile tutup okumak,
-El ve ağzı yıkamadan yiyip içmek.” (Ömer Nasuhi Bilmen)
"İçinde resim, köpek ve cünüp bulunan eve melekler girmez." (Ebû Dâvud, Nesâî, Tahare)
Hadiste kastedilen cünüplük, namaz vaktini geçirmeye sebep olan cünüplüktür. Rasûlullah cünüp olarak bazen uyur ve sabah namazı vakti girmeden uyanıp guslederdi. Ramazan gecelerinde kişi imsaka kadar cünüp olduğu halde uyuyabilir ve imsaktan önce gusledip oruca başlayabilir. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet olunduğuna göre:
“Cünüp iken, Rasûlullah (asm) ona rastlamış. Ebu Hüreyre gizlice oradan sıvışıp gitmiş. Bunun üzerine Peygamber (asm) onu araştırmış. Geldiği zaman ona:
“Neredeydin Ey Ebu Hüreyre!” diye sormuş. Kendisi de:
"Ya Rasûlallah, ben cünüp iken bana rastladınız. Gusletmedikçe huzurunuzda oturmayı uygun görmedim.” diye cevap vermiş. Hz. Peygamber (asm):
"Mümin necis olmaz." buyurmuştur. (Buharî, İbn Mâce)
Bize Ebu Bekr b. Ebi Şeybe rivayet etti. (Dedi ki):
“Bize Uleyye ile Vekî' ve Gunder, Şu'be'den, o da Hakem'den, o da İbrahim'den o da Esved'den, o da
Aişe'den naklen rivayet etti. Şöyle demiş:
“ResuIüllah (asm) cünüp olur da yemek veya uyumak isterse namazına aldığı abdest gibi abdest alırdı.” (Müslim)
Cünüp olan bir kimsenin bir namaz vakti geçmeden gusül alması farzdır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cünüplü kişi birşey yiyebilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com