" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Düğünlerde kadınların kendi aralarında eğlenmeleri caiz midir?

Düğünlerde kadınların kendi araların eğlenmeleri dinimizce uygun mudur? Helal, haram ve mekruh olan çalgı aletleri nelerdir?

Cevap:

Hz. Aişe (ra) devamla der ki:
"Bir bayram günüydü. Siyahiler, mescidde kılınç-kalkan oyunu oynuyorlardı. Ben mi Resulullah'dan (asm) talep etmiştim (bilemiyorum), yoksa o (kendiliğinden) mi:
"Seyretmek ister misin?" buyurdular. Ben:
"Tabii!" dedim. Kalktı, beni geri tarafına aldı, yanağım yanağının üstünde olduğu halde durduk.
"Ey Erfideoğulları göreyim sizi (oynayın)!" diyordu. Ben usanınca(ya kadar böyle devam ettik. Usandığımı farkedince):
"Yeter mi?" buyurdular. Ben:
"Evet!" dedim.
"Öyleyse git!" dediler." (Buhari, Müslim)
Amir İbnu Sa'd (ra) anlatıyor:
"Bir düğün sırasında Karaza İbnu Ka'b ve Ebu Mes'ûd el-Ensâri'nin yanına girdim, bir kısım cariyeler şarkı söylüyorlardı. Dayanamayıp:
"Sizler, Resûlullah'ın (asm) Bedir Ashabından olun da yanınızda şu iş yapılsın. Olacak şey değil!" dedim. Bunun üzerine onlar:
"Otur, dilersen bizimle dinle, dilersen git, Bize düğünde eğlenme ruhsatı verildi!" dediler." (Nesai)
Hz. Aişe (ra) anlatıyor:
"Resulullah (asm) buyurdular ki:
"Nikâhı ilan edin, onu mescidlerde yapın. Üzerine de def vurun." (Tirmizî)
Yine Hz. Aişe (ra) anlatıyor:
"Bir kadını, Ensar’dan bir erkekle evlendirmiştik. Resulullah (asm):
"Ey Aişe! Eğlenceniz yok mu? Zira Ensar eğlenceyi sever!" buyurdular." (Buhari)
Hadislerden de anlaşıldığı üzere düğünlerde eğlence yapmak caizdir. Fakat düğünlerde gerek giyim, kıyafet, gerekse yeme içme bakımından harama girilmemeli, çalgı hususunda da meşru dairenin dışına çıkılmamalıdır. İçkili, kadınlı, çalgılı eğlenceler kesinlikle haramdır. Dinimiz, düğün ve bayramlarda ölçülü şekilde eğlenerek neş'e izhârına cevaz vermiş olmasına rağmen bu müsaadeyi haram şeylere vesile etmemeyi şart koşmuştur.
"Ümmetimden bir grup:
"Yeme, içme, malayâniyât ve eğlence ile geceyi geçirir. Sonra maymunlar ve hınzırlar olarak sabaha ulaşır. Onlardan bir mahalleye bir rüzgâr estirirler de bu rüzgâr, içkileri helâl addetmeleri, çalgılar kullanıp şarkıcı kızlar tutmaları sebebiyle öncekilerin helâk oldukları gibi, bunları da helâk eder.”
Bazı hadislerde, içki kullanımının artıp, çalgıcı kadınların çoğalması "Kıyamet alâmeti" olarak belirtilmiştir. (Kütüb-i Sitte)
Muhammed İbnu'l-Münkedir (rh) anlatıyor:
"Bana ulaştığına göre, Allah Teâla Hazretleri Kıyamet günü şöyle seslenecektir:
"Kulaklarını eğlence ve şeytan çalgısından uzak tutanlar neredeler? Onları misk bahçelerine dahil edin!"
Sonra Melaike aleyhissalatu vesselam'a seslenecek:
"Onlara benim takdirlerimi duyurun ve haber verin ki, kendilerine artık ne korku var, ne de üzüntü!" (Kütüb-i Sitte)
Helal, haram ve mekruh olan çalgı aletleri
1) Haram olanlar; ud, tanbur, düdük ve davul-zurna gibi şarkı okuyucularına eşlik eden aletlerdir.
2) Mekruh olanlar; tek başına çalınmadığı halde şarkıyı coşturan kaval ve kemançe gibi aletlerdir.
3) Mübah olanlar; eğlence aleti değil de boru ve harp davulu gibi haberleşme aletleri ile nikâh için çalınan tef gibi toplantıya çağırma ve herhangi bir hususu ilan etmek için kullanılan aletlerdir. (İmam-ı Gazali- Kalplerin Keşfi)
Ayrıca mizmarlar (bir nevi çalgı aletidir), evtar (kirişli ve telli çalgılar) ve kûbe denilen davuldur! Bu üç çalgı aleti de yasaktır. Bunların dışında kalan aletler ise “tef gibi” mübah olmak esası üzerine kalır.
Kaval hususunda da ihtilaf vardır. Üç imamın kitaplarında olduğu gibi bir grup haram olduğuna taraftardır. Bir kısım Şafiilere göre mübahtır. (İhya-i Ulûm’id-Din)
Sonuç olarak; hadisleri göz önünde bulunduran fıkıhçılar düğünlerde ve bayramlarda, kadınların kendi aralarında, erkeklerin de kendi aralarında, belirtilen haramlara girmeden eğlenmesini ve bu tarz düğünlere iştirak edilmesini uygun görmüşlerdir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Düğünlerde kadınların kendi aralarında eğlenmeleri caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com