" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Düğünlerde kadınların kendi aralarında müzikle eğlenip oynamaları caiz mi?

Düğünlerde kadınların kendi aralarında müzikle eğlenip oynamaları caiz mi? Peygamberimiz (asm) müsaade etmiş midir?

Cevap:

Düğünlerdeki eğlenceler meşru yolda olmalıdır

Düğünler, meşru eğlence fırsatlarıdır. Sıkça zuhur eder. Hemen hemen hepsinde yemek, eğlence meşrudur. Yeter ki harama yer verilmesin ve caiz olmayan çalgı aletleri kullanılmasın. Bu çeşit meşru olmayan eğlenceler, az olsun çok olsun, hangi fırsat ve zamanda olursa olsun kesinlikle haramdır.
Dinimiz, düğün ve bayramlarda ölçülü şekilde eğlenerek neşe izharına cevaz vermiş olmasına rağmen, bu müsaadeyi haram şeylere vesile etmemek şartıyla kayıtlamıştır:
"Ümmetimden bir grup, "yeme, içme, malayaniyat ve eğlence ile geceyi geçirir. Sonra maymunlar ve hınzırlar olarak sabaha ulaşır. Onlardan bir mahalleye bir rüzgâr estirirler de bu rüzgâr, içkileri helâl addetmeleri, çalgılar kullanıp şarkıcı kızlar tutmaları sebebiyle öncekilerin helâk oldukları gibi, bunları da helâk eder."
Bazı hadislerde, içki kullanımının artıp, çalgıcı kadınların çoğalması "Kıyamet alâmeti" olarak belirtilmiştir.
(Kütüb-i Sitte)

Peygamber Efendimiz de düğünlerde eğlenceye teşvik etmiştir

Hz. Ebu Bekir (ra), kızı Aişe Validemizin çadırına girdi. Vakit de hacıların Mina’da bulundukları vakitti. Aişe Validemizin yanında iki cariye vardı. Def çalıp, el çırpıyorlardı. Hz. Peygamber de elbisesine bürünmüş yatıyordu. Manzarayı gören Hz. Ebu Bekir (r.a) cariyeleri azarladı. Bu esnada Hz. Peygamber, yüzünden perdeyi kaldırarak şöyle buyurdu:
“Ey Ebu Bekir! Bırak onlar istediğini yapsınlar; zira bu günler bayram günleridir.”
Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki:
"Nikâhı ilan edin, onu mescitlerde yapın. Üzerine de def vurun."
(Tirmizî)
Yine Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "Bir kadını, ensardan bir erkekle evlendirmiştik. Resulullah (asm): "Ey Aişe! Eğlenceniz yok mu? Zira ensar eğlenceyi sever!" buyurdular." (Buharî)
Resulullah hadiste "Ensar eğlentiyi sever" buyurarak, düğün vesilesiyle eğlenti yapılmasını teşvik ediyor. Bunun anlaşılması için, Müslümanların hayatında ayrı bir eğlence programının olmadığını bilmek gerekir. İnsanın eğlenme ihtiyacı, bir kısım düğün davet ve merasimlerle karşılanacaktır. Zamanımızda eğlence, radyo, teyp, video ve televizyon gibi vasıtalarla her günümüze ve hatta her saatimize girdiği için, düğünlerin de o devirdeki gibi defli ve sesli olmasında ısrar edilmeyebilir. Üstelik caiz olan def ve ses yerine, caiz olmayan çalgı ve şarkılar kaim olmuştur. Bu sebeple dindar çevrelerde geliştirilen mevlütlü düğünlerimiz, zahirde sünnete zıt da görünse, şayan-ı tercih olmalıdır. Böylece pek çok menhiyatın önüne set çekilmiş olur.
Ama bu hadislerde vurgulanan husus ihmal edilmemeli: Düğünler alenî olacak, sesli olacak, ilan edilmiş olacak. Mevlütlü düğünler de bu manayı yeterince ifa etmektedir.
(Kütüb-i Sitte) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Düğünlerde kadınların kendi aralarında müzikle eğlenip oynamaları caiz mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com