" Fıkıh " 2 yorum

 

 Erkeklerin küpe takması caiz midir?

Yavuz Sultan Selim’in küpe taktığı söyleniyor. Erkeklerin küpe takması caiz midir?

Cevap:

Zinet eşyası olan küpe, kadınlara mahsustur

İbn Abbas’dan (ra) şöyle rivayet edildi:
“Resulullah (asm) erkeklerden kadınlara benzeyenlere ve kadınlardan da erkeklere benzeyenlere lanet etti.” (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi)
Zinet eşyalarından olan küpe kadınlara mahsustur ve erkeğin fıtratına aykırıdır. Bu yüzden birçok fıkıh âlimi küpenin erkeğe caiz olmadığı hususunda ittifak etmiştir.

“Müşriklere muhalefet ediniz.”

(Müslim)

İslam dini müslümanları müşriklere her ne şekilde olursa olsun benzemekten men etmiştir. Fakat erkeklerin küpe takmasında açık bir şekilde batı hayranlığı ile gayr-i müslimleri taklit görülmektedir. Çünkü ne Peygamber Efendimiz’in (asm) sünnetinde, İslam dininin örf ve adetlerinde böyle bir uygulama yoktur.

Kölelik alameti olan küpe, süs değildir

Bazı kölelere "kölelik alameti" olarak takılan küpeler, bu konuda bir cevaz teşkil edemez. Çünkü onlar bu küpeleri süs amacıyla değil, "köle oldukları" için takmışlardır.

Yavuz Sultan Selim’in küpe taktığı iddiaları, asılsızdır

Günümüzde Osmanlı Devleti ile alakadar, Avrupalı ve İranlı ressamlara ait tamamen hayali ve uydurma olan bir çok resim bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim’e ait olduğu ileri sürülen “küpeli resmin” de, uydurma resimlerden biri olması kuvvetli bir ihtimaldir. Çünkü bu resimde, Yavuz Sultan Selim’in kulağında küpe, boynunda incili madalyon, sarığında taç bulunmaktadır. Osmanlı Padişahlarının kıyafetleri ile bağdaşmayan bu süsler, bu tablonun yakın tarihlerde yapıldığını göstermektedir. Nitekim tablo Dolmabahçe Sarayı'ndan 1926 yılında getirilmiştir. Dolmabahçe Sarayı'na ne zaman konulduğu ise bilinmemektedir.
Bazı araştırmacılara göre ise; bu küpeli resim, yenilgiyi kabul edemeyen Şah İsmail tarafından yaptırılmıştır. Zira başında Şia Mezhebinin alâmeti olan kızıl börk ve bunun üzerinde İran Şahlarına mahsus taç vardır. Hem Şia mezhebinde küpe caiz görülmektedir.
Açıkça bilinmektedir ki; Yavuz Sultan Selim, süs ve ihtişamdan hoşlanmayan bir padişahtır. Zira Mısır Seferi dönüşünde oğlu Süleyman'ın süslü elbiselerini görünce, 'Bre Süleyman, sen böyle giyinirsen, anan ne giysin?' dediğini biliyor ve onun şahsî hayatında sade ve süsten uzak olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Gerçek olan resimlerinde, pala bıyıklar vardır; ancak küpe yoktur.
Bu durumda; Yavuz Sultan Selim’e ait olduğu ileri sürülen ve çoğu kimsenin kendine kılıf olarak gösterdiği “küpeli resim” küpe takmak hususunda bir çıkış yolu olarak kabul edilemez.
Kaynaklar:
İbn-i Âbidin, Redd'ûl-Muhtar, c VI, sh 420, Heyet, Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi, İstanbul 1958, c II, sh 717, 719, 725, 731, 739, 788; Gönenç, Halil, Günümüz Meselelerine Fetvalar, İstanbul 1983, c II, sh 164; Dirler, Ayten, "Yavuz Selim Küpeli miydi? Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Erkeklerin küpe takması caiz midir?", Kuşoğlu, M Zeki, Tılsımdan Takıya, İstanbul 1998, sn 52 vd

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
arif emre "18.5.2011 00:40" tarihinde demiş ki:
Allah razı olsun... Yavuz Sultan Selim küpe takardı diyenlerin kulakları çınlasın...
ömer "24.7.2012 00:10" tarihinde demiş ki:
eyvallah kardeşim aydınlattığın için...

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com