" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Faizli kredi için kefil olunabilir mi?

Allah faiz yemeyi yasaklıyor. Başka insanlara kredi için kefil olmak yada başkasına kredi çekmek doğru mudur?

Cevap:

Faiz dinimize göre kesinlikle haramdır

"Riba (faiz) yiyenler (kabirlerinden), ancak şeytan çarpmış kimsenin, cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar! Bu, şüphesiz onların: "Alış-veriş (de) ancak faiz gibidir." demeleri yüzündendir. Halbuki, Allah alış-verişi helal, faizi ise haram kıldı. O halde kim kendisine Rabbinden bir nasihat gelir de (faizden) vazgeçerse, artık geçmişte olan (İslam'a girmeden önce aldıkları) kendisinindir. Onun işi (hakkındaki hüküm) Allah'a aittir. Kim de (helal sayarak faize) dönerse, işte onlar ateş ehlidirler! Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar." (Bakara, 275)
"Allah, faizi (bereketsiz kılıp onun karıştığı malı) mahveder; sadakaları ise bereketlendirir. Allah, azılı kafir (faizi helal sayan) ve aşırı günahkar (haram bildiği halde faizde ısrar eden) hiç bir kimseyi sevmez!" (Bakara, 276)
Ayetlerde de açıkça belirtildiği üzere faiz dinimizde kesinlikle haramdır.
Çünkü faiz zaten zengin olanı çok daha zengin yaparken, fakir olanı iyice fakirleştirir. Bunun sonucunda ise toplumdaki bütün dengeler bozulur. Saygı ve hürmet ortadan kalkar; yerini nefret, kıskançlık ve kavgaya bırakır.

Yararlı işe aracı olan nasibini aldığı gibi, zararlı işe aracı olanın da hissesini alacağı ayetlerde bildirilmiştir

“Kim güzel bir şefâatle şefâatte bulunursa (faydalı bir işe aracı olursa), ona bundan bir nasib vardır. Kim de kötü bir himâye ile şefâatte bulunursa, ona da bundan bir hisse vardır. Zîrâ Allah, her şeye gücü yeten (ve herşeyi gören)dir.” (Nisa, 85)
“Kim de zerre kadar bir şer işliyorsa, onu görecek!” (Zilzal, 8)
Ayet-i kerimelerden açıkça anlaşıldığı üzere faydalı bir işe aracı olan bundan nasibini aldığı gibi, zararlı bir işe aracı olmakta da aynı hüküm geçerlidir.

Peygamber Efendimiz (asm): “Kötülüğe sebep olan onu yapan gibidir” buyurmuştur

“Dinimizde iyi bir çığır açana, bunun sevabı ile bununla amel edenlerin sevabı verilir, o çığırda (o yolda) gidenlerin sevabından da hiçbir şey eksilmez. Kötü bir çığır açana da, bunun günahı ile, bununla amel edenlerin günahı verilir, o yolda gidenlerin günahından da bir şey eksilmez.” (Müslim)
Kötülüğe sebep olan da o kötülüğü yapmış gibi günah kazanır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
“Kötülüğe delalet eden (yol gösteren) onu yapan gibidir.” (Deylemi)
İbn-i Mesud Hazretleri, "Bir günah işlendiğini duyduğu vakit, o günahın işlendiğine sevinirse, aynı günahı işlemiş gibi olur" buyurdu. Hadis-i şerifte de “Doğuda bir adam öldürülür de, batıda olan buna razı olursa, onu öldürme günahına ortak olur” buyruldu. (İ. Gazali)
Bu hadis-i şeriflerden, iyi veya kötü bir işe aracılık edene, o işi yapan kadar sevap veya günah verileceği anlaşılmaktadır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Faizli kredi için kefil olunabilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com