" Fıkıh " 1 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 Fotoğraf ve resim caiz midir?

Fotoğraf çekmek/çektirmek, resim yapmak günah mıdır?

Cevap:

Fotoğrafın caiz olup olmadığı meselesinde fıkıh alimlerinin görüş birliğinde bulunduğu durumlar şöyledir:

Fotoğrafın caiz olduğu durumlar

Şeyh Muhammed Bahît, ta'zim, ibadet ve Allah'ın yaratmasına benzetme düşüncesi bulunmadığı takdirde, fotoğraf makineleriyle çekilen resimlerin mübah olduğuna dair fetva vermiştir.
Suretin, görülemeyecek kadar küçük şekilde çizilmesi veya resminin çekilmesi de caiz görülmektedir. (Bazı mühürler ve paralardaki resimler gibi)
Ağaç, dağ, taş, manzara ve benzeri şeylerin resimleri kesinlikle mübahtır.
Canlı varlıkların vesikalık fotoğraf gibi tam olmayacak şekilde bedeninin bir kısmının çizilmesi caizdir.

Fotoğrafın caiz olmadığı durumlar

Kendimize ait dahi olsa insanları hevaya, zulme teşvik eden müstehcen fotoğrafların çekilmesi ve teşhir edilmesi haramdır.
İnsanlarda tapınma, ta'zim ve hürmet duygusu uyandıran her türlü resim ve fotoğrafların saygı duyulacak şekilde asılması yasaklanmıştır.

Hz. Ali (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki: "İçerisinde resim, cünüp ve köpek bulunan eve (rahmet) melekleri girmez."
(Buhârî, Müslim, Ebu Davud)
Açıkta resim bulunan bir eve, müminleri ziyaret edip onların hayrı için dua eden rahmet melekleri girmedikleri için evde resmin bulunması caiz görülmemiştir. Kitap arasında ya da üzerinin örtülmesi halinde evde bulundurulmasına zaten fetva verilmiştir.

İnsan ve hayvan sureti gibi canlı suretlerini “tüm bedeniyle çizmek” ve “heykel yapmak” caiz görülmemiştir.

İbn-i Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (asm) şöyle buyurdu:
“Bu suretleri (resim ve heykelleri) yapanlar, kıyamet günü, ‘bu yaptıklarınıza can verin, haydi!’ diye azab edileceklerdir.”
(Buhârî, Müslim, Nesâî, İbni Mâce)
Eğer resim, canlı varlığın yaşamasına imkân verecek tarzda yani vücut azaları tümüyle belirli şekilde çizilmiş ise haramdır. Çünkü bu; Allah’ın yaratmasını taklit etmek olur. Altında “senin yaptığını biz de yaparız” gibi haddi aşan şeytani bir tavır gizlidir. Bunun altında senin yarattığını biz de yaparız gibi haddini bilmez bir iddia yatmaktadır. Bu ise, insanı hâşâ Allah (cc) ile yarışmaya götürebilecek şeytanî bir tavırdır. (Riyazü’s Salihin)
Kaynaklar: (Riyazü’s Salihin, Bilinmeyen Osmanlı) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Fotoğraf ve resim caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com