" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Futbol oynamak caiz midir?

Spor amacıyla futbol oynamak caiz midir? Futboldan kazanılan para helal midir?

Cevap:

Bu konuda önce şu Hadis-i Şerifleri hatırlatmamız yararlı olur:
“ …Her eğlence batıldır. Eğlenceleriniz içinde sadece şu üç şey(mübahtır), övgüye değer: Kişinin atını tedib etmesi(eğitmesi), hanımıyla mülatafede bulunması, yayla ok atıp atılan okları toplaması. Bunlar Hak’tandır. …” (Ebu Davud)
“Melekler atıcılıktan başka hiçbir eğlencede hazır bulunmazlar.” (ibn-i Abidin)
“Allah’a (cc) taatten alıkoyan her eğlence batıldır. (Buhari)] (Fetvalarla Çağdaş Hayat)
Sportif oyunların meşru olabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir:
Sportif oyunlar, meşruiyet sınırları dışına çıkmamalıdır. Kılık kıyafet yönünden uygun olmak, dürüstlükten ayrılmamak, gayr-i ahlaki davranışlarda bulunmamak, hiçbir surette kumar ve diğer çeşit menhiyatı oyuna sokmamak, onları yaparken dini vecibeleri ihmal etmemek, zaman öldürmemek gibi kayıtlar bu çeşit oyunların meşru olması için şarttır. (Kütüb-i Sitte)
Futbol oynamak İslam’a uygun mudur?
Futbol vücudun ihtiyacı olan spor gayesi ile yapılır ve başka mahzurlar da (sakıncalı şeyler de) bulunmazsa mübah (helal) bir eğlence sayılabilir. Başka mahzurlar ise şunlar olabilir:
• Futbol; spor ihtiyacından fazla oynayarak hem faydalı şeylerle değerlendirebileceği zaman nimetini, hem de yine yaralı işlerde kullanabileceği enerji (güç-kuvvet) nimetini israf etmek.(Bilindiği gibi, israf her çeşidiyle haram kılınmıştır.)
• Oyun sebebiyle ibadetlerini aksatmak, oyun sebebiyle dünyevi ödevlerini aksatmak ve bakma zorunda olduğu fertlere karşı görevlerini ihmal etmek.
• Oynarken giyeceği elbiselerde avret sınırına riayet etmek.
• Futbolu bir kazanç amacı olarak görmek ve uygulamak.
Bu özellikleri taşıyan bir futbolu oynamak gayr-i meşrudur. Ki bu günkü şekliyle futbol, bir spor değildir. Çünkü faydalı bir eğlence olmaktan çıkıp artık bir hayat gayesi olmuştur. Ve gayr-i meşru yoldan gelen para helal değildir. Ayrıca ne yazık ki, hem fert hem toplum açısından ahlak kalitesi açısından olumsuz neticelere sebep olmaktadır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Futbol oynamak caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com