" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hayızlıyken Kur'an okunabilir mi?

Hayızlıyken Fatiha, İhlas gibi sureler okunur mu? Dua ayetleri dua niyetiyle okunabilir mi?

Cevap:

Cünüp ve adetli kadının Kuran’dan bir şey okuması haramdır

Hayız ve nifas halinde olan bir kadına Kur'an okumak haramdır. Peygamber Efendimiz hayızlı, loğusa ve cünübün Kur’an okuması ile ilgili şöyle buyurmuştur:

“Cünüp ve adetli kadın Kuran’dan hiçbir şey okuyamaz.”
(İbn-i Mace)
Ayrıca Hz. Ali (ra) de şöyle demiştir:

“Allah Resulü’nü cünüplüğün dışında Kur’an okumadan bir şey alıkoymazdı.”
(Ebu Davud, Nesaî, İbn Mace)

Bu hadislerden hareketle İslam âlimlerinin çoğunluğu hayızlı kadının Kuran’dan, Kur’an okuma maksadıyla bir ayet bile okuyamayacağını söylemişlerdir. Aynı zamanda bunlar bu halde iken Kur’an ayetlerini de yazamazlar. Bu konuda Tevrat, İncil ve Zebur da Kur’an gibidir.
(İbn-i Abidin, Haşiyet-ü Reddü’l-Muhtar)
Bu konuda farklı görüş beyan eden âlimler de vardır:
Tahtavî “Aybaşı halindeki kadın ile cünüp olan kimsenin, Kurân’dan okumak istedikleri miktar bir ayetten az olduğu zaman, caizdir” demiştir.
Mâlikî mezhebine göre, hayızlı ve lohusa olan kadının az miktarda Kur’ân okumasında bir mahzur bulunmamaktadır.
(İslam Fıkhı Ansiklopedisi)

Yüce Allah'ın huzurunda durup namaz kılmak ve Kur'an ayetlerini okumak veya Kuran'ı tutmak için tam bir temizlik hali içinde bulunmak lazımdır. Onun için hayız ve nifas olan kadının namaz kılması, oruç tutması, Kur'an okuması veya Kuran'a yapışması caiz olmaz.
(Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen)
Dört mezhebe göre hüküm şöyledir:
İslam âlimlerine ve Hanefî, Şafiî ve Hanbelî mezhebine göre hayızlı ve cünüp olan Kur’an ayetlerinden okuyamaz.
İmam Malik’e göre hayızlı kadın mazeretli olduğundan ve Kuran okumaya da muhtaç olmasından dolayı cevaz vermiştir. Ancak hayız kanı kesildikten sonra gusl etmeden önce okuyamaz.
(Zuhayli, El-Fıkhu’l-İslamî)

Dua ayetlerini dua maksadıyla okumak haramdan müstesnadır

Ancak dua ayetlerini dua maksadıyla okumak bu harama dahil değildir. Âlimler hayız halinde olan kadınların, dua niyetiyle ayet okumalarını caiz görmüşlerdir.
Hayız halindeki bir kadın tek Kur’an okumak niyetiyle Kur’an-ı Kerim’den bir ayet dahi olsa okuyamaz. Fakat dua ayetlerini dua maksadıyla okuması bu durumdan müstesnadır.
(Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen)
Fatiha dua niyetiyle okunabilir. Ayrıca Kuran’daki duaya benzeyen ayetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla okunabilir. Mesela;
رَبَّنَا آتِنَافِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ
gibi. Aynı şekilde sevinçli bir haber duyan bir kimse “Elhamdülillah” diyebilir. Üzücü bir haber duyan da
اِنُّاللُّهِ واِنُّااِلُيْه رَاجِعوُن diyebilir.
(İbn-i Abidin, Haşiyetu Reddi’l-Muhtar) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hayızlıyken Kur'an okunabilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com