" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İstihare nasıl yapılır?

İstihare nedir, nasıl yapılır? İstihare hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Cevap:

“İstihare eden zarara düşmez.” (Buhari)
“Allah’a istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir.” (Buhari)
İstihare; “hayır talep etmek” manasına gelir. “İki şeyden birine muhtaç olanın onların hayırlısını talep etmesi” demektir.
Peygamber Efendimiz (asm) bir iş yapmaya karar verenlere “istiharede bulunmayı” tavsiye etmiştir. Bunu da; farzlar dışında iki rekat namaz kılıp, ardından istihare duasını yapmak olarak bildirmiştir.
İstihare namazının birinci rekâtında Fatiha’dan sonra “Kâfirûn”; ikinci rekâtında “İhlâs” suresi okunur. İstihare duası ise şu şekildedir:
İstihare duası


“Ya İlahi! Doğrusu ben, senden ilminle hayırlı olanı seçmeyi diler ve senden kudretinle güç kuvvet ister ve yüce fazlından talep ederim. Çünkü, şüphesiz senin gücün (herşeye) yeter, benim ise gücüm yetmez. Hem sen (herşeyi) bilirsin, ben ise bilmem. Çünkü, gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin.
Ya İlahi! Eğer bu iş, benim hakkımda ve dinim ve maişetim ve işimin akıbeti hakkında, hem işimin hemen veya daha sonra olması hayırlı ise ki, onu sen bilmektesin, ona göre onu bana mukadder kıl ve onu bana kolaylaştır! Sonra onu hakkımda bereketli eyle!
Eğer bu iş benim hakkımda ve dinim ve maişetim ve işimin akıbeti hakkında hem işimin hemen veya daha sonra olması hakkında hayırlı değilse ki, onus en bilmektesin, ona göre onu benden beni de ondan uzaklaştır!
Hayır neredeyse bana onu takdir eyle!
Sonra beni ondan hoşnut eyle!”

Hz. Cabir dedi ki:
“Bu duadan sonra yapacağı işi zikrederdi.”
(Buhari, Tirmizi)
İstihare yapacak olan kişi istihare namazını kıldıktan sonra abdestli olarak kıbleye yönelerek yatar.

İstiharenin neticesinde;

Rüyada beyaz veya yeşil görülmesi hayra işarettir. Siyah veya kırmızı görülmesi de şerre (kötüye) işarettir.
İstihare namazı kılındıktan sonra uykuya yatılacak ve rüya beklenecek diye bir şart yoktur. Peygamber Efendimiz (asm), bilhassa, “namazdan sonra kalpten geçen mananın ve oluşan kararlılığın” hayra yorumlama açısından önemli olduğunu bildirmiştir.
Bununla beraber rüya hatırlanmadığı halde sabah kalkıldığında kalpte huzur ve rahatlık varsa bu, istiharenin hayırla; sıkıntı varsa bu da istiharenin hayırsız neticelendiğinin alametidir.

İstihare Allah (cc) rızası için yapılmalıdır

İstiharenin niyeti dünyevî olmamalıdır; aksi halde namazın makbuliyeti gider. "Allah (cc) bu hâdise vesilesiyle benden istihare sünnetini ifa etmemi istiyor" diyerek o hâdiseyi vesile yaparak sırf Allah (cc)rızası için istihare namazı kılmak gerekmektedir. Çünkü istihare namazı başlı başına bir ibadet olduğundan, neticesi Cenab-ı Hakk’ın rızasıdır. Meyvesi ve faydaları ahirettedir.

İstişare netice vermiyorsa istihare yapılır

İstihare öncesinde konuyla ilgili gereken ehil şahıslarla “istişare sünneti” yerine getirilmeli şayet istişareden netice alınamadıysa istihareye başvurulmalıdır. İstihare yapmak isteyen kişi, kalbinden her şeyi atarak iki rekât namaz kılmalı ve ardından Peygamber Efendimiz’in (asm) öğretmiş olduğu istihare duasını yapmalıdır.

İstihare hangi işler için yapılmalıdır?

İstihare mübah işlerde geçerlidir. Farz, vacib ya da Resulullah’ın (asm) sünnetinde mevcut olan bir işin yapılmasına karar vermek için istihareye başvurmak İslamî edebe aykırıdır. Bu işlerin sadece “başlanma zamanı” için istihareye başvurulabilir. Mesela, Umreye gitmek isteyen kimse "şu ayda umreye gitmem hayırlı mı değil mi" niyetiyle istihare yapabilir ama "gitsem mi gitmesem mi" diye niyet etmesi adaba uygun olmaz.
Allah ve Resulü’nün razı olmadığı ayet ve hadislerle yasaklanmış ya da beğenilmemiş bir fiil için de istihare yapılmaz.

(Kaynak: Kütüb-i Sitte, Büyük İslam İlmihaliKaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İstihare nasıl yapılır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com