" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Karşı cinsle sözlü ya da yazılı iletişim kurmak caiz midir?

Erkek ile kadının, aralarında herhangi bi fiziksel yakınlaşma olmaksızın telefon vesilesi ile birbirileriyle konuşmalarında İslamî açıdan herhangi bir sakınca var mıdır?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle bu mevzu hakkında bazı önemli malumatlar için tıklayınız.

Kadının sesinin haram olup olmadığına dair detaylı malumat almak için tıklayınız.

Sesli ve yazılı iletişimle alakalı diğer mevzulara gelince;

Kadın-erkek arasındaki iletişimde İslami hüküm, konuşmanın üslup ve içeriğine göre belirlenir.
Evet kadın ve erkek arasındaki fıtri meyil ilahî bir kanundur. İki cins arasında adaba uygun olmayan herhangi bir iletişim haram dairede vücuda gelen bir meyle sebep olabilir. Dolayısıyla böyle bir iletişim kesinlikle haramdır. Nitekim ayet-i kerimede mealen "Ve zinâya yaklaşmayın (o cürmün sebeblerinden dahi uzak durun); çünki o, çirkin bir iştir. Ve ne kötü bir yoldur!" (İsrâ, 32) buyrulmaktadır.

Fakat msn vs. ya da mail-kısa mesaj gibi yollarla bir zaruret hasıl olmak şartıyla, zaruret haricine çıkmaksızın yani kısa yoldan ve konuşulacak konunun dışına çıkılmamasına dikkat edilerek görüşmek uygun görülebilir.
Bununla birlikte konuşulan mevzu, hemcinsi ile halledilebilecekken karşı cinsin muhatap olarak seçilmesi ortadaki zarureti kaldıracaktır ve elbette ki bu durum da caiz görülemez.  
Gerek yazılı gerek sözlü olarak karşı cinsle irtibata mecburiyeti (iş icabı vs.) bulunan kimseler Allah’ın razı olmadığı bir duruma sebep olmamak için birkaç tedbire dikkat göstermeleri gerekmektedir.
Telefon ya da yazılı iletişim anında bir üçüncü şahsın müşahedesi ve refakatinin olması -hususen bu konuda kendinden endişe edenler için- güzel bir tedbir olur.
Ayrıca aralarında hissi yakınlaşmaya sebep olabilecek şartlar bulunan kimselerin azami derecede dikkat etmeleri gerekmektedir. (Yaşların küfüv olması, fikir bütünlüğü, akademik kariyer, karakter vs) Çünkü aralarında denklik bulunan kimselerin hissi yakınlaşmasında şeytanın daha çabuk aldatması mümkündür.
Bir zaruret hasıl olmuş ve gereken şekilde ciddiyetle yapılan yazılı bir iletişimde yine hislerin karışması söz konusu ise bu iletişim artık hiçbir suretle caiz olmaz.
Bediüzzaman hazretleri de “Vicdanın en güzel hakem olduğunu” bildirmiştir. O mübarek zatın bu hükmü konumuza da bakar ve bu meselede yine VİCDAN ÖLÇÜDÜR
Dini veya ilmi bir meselenin izahı söz konusu olduğunda da durum kesinlikle aynıdır. Hatta ve hatta daha da dikkat edilmelidir. Çünkü dinin harama alet edilmesi ihtimali büyük bir mesulüyeti netice verecektir. Bu durumda dini bilgiye ihtiyaçlı ya da dini bir konuda müşkili olan şahsın hemcinsine yönlendirilmesi gerekmektedir.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Karşı cinsle sözlü ya da yazılı iletişim kurmak caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com