" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kurşun dökmek caiz mi?

Kurşun dökmek bidat midir? Kurşun dökmenin dinimizde bir yeri var mıdır?

Cevap:

Kurşun dökmek her şeyden evvel bidattir. Bidat, Resulullah’dan (asm) sonra ortaya konan, ister iyi, ister kötü, ibadet veya âdetle ilgili bütün davranış fiil ve eşyadır. Birçok ayet ve hadiste, dini tahripten korumak için bidat yerilmiştir: “Ve şübhesiz bu, benim dosdoğru yolumdur; öyle ise ona tâbi‘ olun! Ve (başka) yollara tâbi‘ olmayın! Sonra sizi O’nun (Allah’ın) yolundan ayırır(lar). İşte bunlar (Allah’ın) size o emrettiği (şeyler)dir; tâ ki (günahlardan) sakınasınız.” (Enam, 153)
Büyük müfessir İbn Atiyye, bu ayetin tefsirinde der ki; "Burada sapılması yasak edilen yollar içine, yahudilik, hıristiyanlık, mecusilik ve diğer dinlerle bütün bid'ât sahipleri ve şaz (cumhura muhalif) görüşlüler girmektedir. Bunların hepsi, ayağın kaymasına ve itikadın bozulmasına sebep olan yollardır" (Fethü'l-Kadir)
Bir başka âyette şöyle buyurmaktadır: “Yoksa onların, dinden Allah’ın kendisine izin vermediği şeyleri, kendilerine meşrû‘ kılan ortakları mı var?” (Şura, 21)
Bu âyet-i kerimede Allah, dini ve dini hükümleri ancak kendi vazedeceğini, başkasının, hak dine bir şey katmaya hakkı olmadığını ifade buyuruyor.
Allah Resûlu (asm) bir hutbesinin sonunda şu sözleri söylemişlerdir: "Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır; yolun en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin kötüsü sonradan çıkanlardır (yani bidatlardır). Her bidat sapıklıktır" (Müslim)
Bir başka hadis de şöyledir: "Size Allah'tan korkmayı (takvayı), Habeşli bir köle de olsa Allah yolunda yürüdüğü müddetçe -başkanınıza- itaat edip sözünü dinlemeyi tavsiye ederim. Çünkü içinizden benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf (anlaşmazlık) görecekler. Size benim sünnetim, ergin ve doğru yolda halifelerimin sünneti gereklidir. Bunlara sımsıkı sarılınız ve hiç bırakmayınız. Sonradan çıkan işlerden (bidatlardan) kaçının dinde her sonradan ortaya çıkan bidattir. Her bidat sapıklıktır" (Ahmed; Ebu Davud, Tirmizî)
Bidatlarla ilgili ayet ve hadislerde tehdit, günahtan ve azaptan sakındırma gibi ifadeler geçmektedir. Bütün bu ifadeler, bidatin haram olduğunu gösterir.
Kurşun dökmenin bidat ve hurafe olduğunda şüphe yoktur. Her asılsız şey ile bidat sapıklıktır. Daha çok birden ortaya çıkan veya sebebi bilinmeyen hastalıklara yakalanmamak veya tedâvî etmek üzere başvurulan bir takım tedbirler vardır; nazarlık, at nalı, at kafası, çeşitli muskalar takma, kurşun dökme, tütsü yapma bunun bazı örnekleridir. Bunlar tıb yönünden bir faydası olmadığı, üstelik batıl inançları devam ettirdiği için caiz görülmemiştir.
Peygamberimiz (asm) nazarlık kullanmayı yasaklamış, bu gibi şeyleri üzerinde taşıyan kimselerin beyatlerini kabul etmemiştir (Nesaî, İbn Mace)
(Şamil İslam Ansiklopedisi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kurşun dökmek caiz mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com