" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kutsal topraklardan taş ve toprak gibi şeyler getirmek caiz midir?

Kutsal topraklardan hatıra niyetiyle taş ve toprak gibi şeyler getirmek caiz midir?

Cevap:

İbnu Abbas (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) Fetih günü buyurdular ki:
"Fetihten sonra artık hicret yoktur. Ancak cihad ve niyet vardır. Öyleyse askere çağrıldığınız zaman hemen asker olun!" Resulullah (asm) sözlerine şöyle devam etti:
"Allah, bu beldeyi semavat ve arzı yarattığı zaman haram kıldı. Burası, kıyamete kadar Allah'ın haramıyla haramdır (onu insanlar haram kılmamıştır). Benden önce kimseye orada kıtal helal olmadı. Bana da günün bir müddetinde helal kılındı. Burası kıyamete kadar Allah'ın haramıyla haramdır. (Allah'a ve ahirete inanan hiçkimseye, orada kan dökmesi helal değildir). Ayrıca onun dikeni koparılmaz, av (hayvan)ı ürkütülmez, buluntusu da alınmaz (yerinde bırakılır). Ancak ilan edip sahibini arayacak olanlar alabilir. Mekke'nin otu da biçilmez!"
Hz. Abbas (ra) atılarak: "Ey Allah'ın Resulü! İzhir otu hariç olsun." dedi.
Peygamber (asm): "İzhir hariç!" buyurdu." (Buhari)
İmam Şafii (ra) harem bölgesinde kesilen ağaç için ceza terettüp edeceğini bildirmiş.
Ebu Hanife (ra) “Kesilen şeyin kıymeti alınır.” demiştir. (Kütüb-i Sitte)
Kutsal topraklardan getirilen zemzem suyu ve hurma gibi şeylerin teberrüken getirilmesinde dinen bir sakınca yoktur. Zaten zemzem suyu ve hurma yerinden alınınca yerine yenisi gelir. Ama taş ve toprak gibi şeylerin getirilmesi caiz değildir. (Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar)
Kutsal beldeler kıyamete kadar Allah’ın (cc) haram kıldığı “Kutsal Topraklardır”. Bu mübarek yerlerin dikeninin dahi koparılmaması hadiste açıkça izah edilmiştir. Ve koparılması halinde ise neticesinin ne olacağını dört mezhep imamları bildirmişlerdir. Allah’ın (cc) mübarek ve haram kıldığı bir bölgenin elbette taşı ve toprağı da mübarektir. Onları oradan almak mübarek olan bu şeylere elbette hürmetsizlik ve edepsizliktir.
Allah’ın (cc) ve Peygamber’in (asm) razı olmadığı bir davranışı yapmak elbette uygun değildir. Uğursuzluk ve bereketsizlikten önce Allah’ın (cc) hoşnutsuzluğu göz önünde bulundurmak gerekir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kutsal topraklardan taş ve toprak gibi şeyler getirmek caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com