" Fıkıh " 1 ek soru var. 6 yorum

 

 Mastürbasyon yapmak haram mıdır?

Mastürbasyonun dinimizdeki hükmü nedir? Bunu yapmak istemeyen fakat kendine engel de olamayan bir insan ne yapabilir?

Cevap:

Mastürbasyonun dinimizce hükmü konusunda İslam alimlerinin çeşitli görüşleri mevcuttur. Çoğu İslam alimine göre Mastürbasyon yapmak (istimna) haramdır. "Bazı durumlarda" ise İslam alimlerinden bazılarına göre mübah, bazılarına göre ise vaciptir.

“Ve o kimseler ki, onlar ırzlarını koruyucudurlar.”,“Ancak kendi eşleri veya sâhib oldukları câriyelerine karşı (olan münâsebetleri) müstesnâ. Çünki şübhesiz onlar (bundan dolayı) kınanmış kimseler değildir.” (Mü’minün, 5-6) âyetini delil getiren Şafiî, Mâliki âlimleri ve İmam-ı Nesefî, istimnanın haram olduğuna hükmetmişlerdir.

Hanefi ve Hanbeli Mezhebi İmamları; "Bekâr kimse harama gireceğinden korktuğu zaman şehvetiniteskin için istimna caizdir. Bu işinden dolayı ne sevap, ne de günah kazanır. Fakat sırf lezzet almak için yaparsa günahkâr olur." görüşündedir.

Eğer mastürbasyon yapmaksızın zinadan korunulamayacağına kanaat hasıl olursa bu durumda yapılması vacib olur diyen alimler de vardır. Çünkü iki şerden daha az zararlı olanın tercihi İslamî bir kuraldır.

İnsan şehvet hissini yenerse böyle bir duruma hiç gerek kalmaz. Peki insan şehvet hissini nasıl yener?

Şehvet hissi neslin devamı için Allah'ın (cc)insan fıtratına yerleştirdiği bir histir. Şehvet fıtratın gereği neslin devamı içindir...
Şayet Allah (cc) bu hissin içine lezzet koymasaydı insanlar doğum, çocuk yetiştirme gibi zahmetli şeyleri kaldıramayacak ve insan nesli devam edemeyecekti. Yani Allah (cc)insan neslinin devamını istiyor. Bunun için de bu zahmetli işi insanın devam ettirebilmesi için dünyevi bir ücret olarak lezzetli bir şehvet hissi veriyor. Neslin devamı için olan vazifeye karşılık dünyada insana bu ücret verilse de asıl ücret ahirette ihsan edilecektir.
Allah'ın (cc)insana yerleştirdiği bu şehvet hissinin kontrolde tutulmasında en önemli tedbir, tahrik edici unsurların bulunduğu ortam ve yayınlardan kaçınmaktır. Çünkü Allah (cc) “zina yapmayın” değil “zinaya meyletmeyin” emreder. Meylin oluşabileceği her ortam ve yayın zaten zinayı netice verecektir.
Çünkü cinsel isteğin insanın iradesini aciz bırakacak seviyeye ulaşması elbette birden bire olmaz. İlk öncesinde meyil oluşur. Önemli olan da bu meyli oluşturan ortamlardan irade kullanılabilir durumdayken kaçınmaktır. O ortama girdikten sonra “ben kendime hakim olamıyorum, ne yapayım?!” demek zaten bir saçmalık olur.
Çözüm ve tedbir; harama meylin oluşmaması için haram ortamlardan kaçınmak, onun yerine alternatif bulmaktır. Hem hayırlı, hem eğlenceli arkadaş ve işler bulmak o kadar zor bir şey değildir. Yeter ki insan Allah'ın (cc)rızasını istesin..
Bir kudsi hadiste Allah (cc): “Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim” buyurmaktadır. İnsan Rabbine yöneldiğinde.. Allah (cc) rahmet kucağına aldığı o kulunu elbette günahlardan kurtaracaktır..
Hadis-i şerifte peygamberimiz; bir günahından istiğfar eden o günahı hiç işlememiş gibi olur, buyurur. Bu kadar şefkatli bir Allah'ı (cc) olan insan, günahtan kaçmak için Rabbinden yardım istemelidir. Allah’ın (cc)yardımı elbette kuluna ulaşacak, onu affedecek ve o kul günahlardan kaçamasa bile Allah (cc), günahları o kulundan kaçıracaktır..
Dua eden ve çok istiğfar eden kimseyi Allah (cc)günahlardan korur
Allah’ın (cc) razı olmadığı hallerden kurtulmanın en tesirli çarelerinden biri; ısrarla dua ve çok sık istiğfar etmek gerekmektedir. Dua vesilesi ile Allah (cc)iradeyi güçlendirir ve insan hayırlı işlere yönelir. Çok istiğfar etmek de insanın günaha olan meylini azaltır.
Evlenmenin geciktirilmemesi harama girmeye çözümdür
Fitne-i ahir zamanda insanı haramdan muhafaza edecek en önemli ve gerekli esaslardan biri de hayırlı bir izdivaç yapmakta gecikmemesidir.
Nafile oruç tutmak nefsi eğitir
Ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler söz konusu olduğunda ise; İslam nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar.
"Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir." (Hadis-i Şerif)
İyi huylu, güzel ahlaklı, uyumlu arkadaş seçmek, insanı haramlardan alıkoyar
Ergenlik çağına girmiş bir çocuk kendisine iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmalıdır. Çevre insanın ahlakı üzerinde önemli bir tesir yapar. Hayırlı insanlarla birlikte olan hayırlı işlerler meşgul olur. Hayırlı işlerle çok meşgul olan da Allah’ın (cc) razı olmadığı hallerden çabuk kurtulur, hayırlı insanlardan olur.
"Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın." (Tirmizi)
Ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık etmek kişiyi sapıklığa çekip götürür. Onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iter.
Boş vakitlerin yararlı şeylerle doldurulması harama girmeye mani olur
İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri
1. Şehvet hislerini kamçılayıcı başıbozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te'sirinde kalır.
2. Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci mastürbasyona davet eder.
3. Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.
4. Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
5. Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.
Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
6. Bir işle meşgul olunmalıdır. Mastürbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.
7. Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır.
8. Bekârlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.
9. Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır.
10. Mastürbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler.
Dinî-manevi Çareler
1. Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve İlâhî cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.
2. Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.
3. Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te'siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.
4. Mastürbasyonda bulunurken, bu halin Allah (cc)ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!
Tıbbi Öğütleri, Koruyucu Hekimliği Alıp Öğrenmek
Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de, iç dürtünün te'sirini hafifletmek, şehvetin serkeşliğini frenlemek için şu tavsiyelere uyulmasıdır:
1. Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak. Diğer mevsimlerde tenasül aletinin üzerine sık sık soğuk su dökmek.
2. Sportif hareketleri çoğaltmak, beden eğitimine önem verip üzerinde ısrarla durmak.
3. Şehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri şeylerden kaçınmak.
4. Sinirleri uyaran çay, kahve benzeri meşrubatı terketmek, ya da azaltmak.
5. Et ve yumurta yemeği azaltmak.
6. Sırt üstü, yüzü koyun uyumamak, sünnet sayılan sağ yan üzeri kıbleye yönelik olarak uyumak. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Mastürbasyon yapmak haram mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
. "8.7.2011 10:00" tarihinde demiş ki:
Toplumumuzun ve bilhassa gençligimizin en büyük sıkıntısı olan bu kmonuda bizleri bilgilendirdiginiz için çok teşekkürler Allah(c.c) yardımcınız olsun.
ceyhun "10.8.2011 02:02" tarihinde demiş ki:
evet gerçekten gençliğin maneviyatını kemiren bir durum ALLAH c.c yar ve yardımcımız olsun inşallah...
femre "19.9.2011 12:51" tarihinde demiş ki:
Çok önemli bir mevzu idi, Allah razı olsun, yar ve yardımcınız olsun..
noneedaname "7.9.2012 11:56" tarihinde demiş ki:
Allah razi olsun eminim bunu okuyupta bir cok kisi o durumdan o atmosferden kurtulmustur. Burada onemli olan kisinin aklina o tarz bi sey geldiginde hemen kalkip o ortami degistirmeli disari cikmali, ya da soguk suyla abdest almali yilanin basini kucukken ezmeli aksi taktirde o dugulara yol taninirsa alip sizi icine ceker ve sizde orada kaybolursunuz. Yazida dendigi gibi unutmayinki insan yalniz kaldiginda yalniz degildir.
HASA "16.9.2012 16:23" tarihinde demiş ki:
çaok faideli bigiler ALLAH razı olsun müslüman genç kardeşlerimizi ALLAH bu haramdan muhafaza etsinİNŞAALLAH
turan "19.4.2014 15:53" tarihinde demiş ki:
Allah sizden razı olsun çok bilgilendirici bir metin olmuş.Bir genç olarak resmen bu pis işten soğudum bunları okuyunca :)

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com