" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Namaz surelerindeki sıralamada nelere dikkat etmeliyiz?

Namaz surelerindeki sıramalarda nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap:

Namazda Fatiha Sûresinden sonra Kurân'daki sıra takibedilerek Zamm-ı Sûre (Fil, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak, Nas surelerinden) veya uzun bir âyet veya kısasından üç âyet okumak vâcibtir. Sure atlanmak istenirse tek sure atlanmaz. En az iki sure atlanır. Veya daha fazla. Tek sure atlamak, surelerin sırasını aşağıdan yukarıya doğru okumak veya birinci rekâtta kısa sure okuyup, ikinci rekatta uzun sure okumak bilerek yapılırsa mekruhtur. (Dürri Sencide)
Namaz kılan kimsenin , ikinci rek’atte, birinci rek’atte okuduğu âyetten daha üst tarafta bulunan bir âyeti okuması mekruhtur. Aynı rek’atte önce bir âyet okuyup, ondan sonra da, daha üst taraftta bulunan başka bir âyeti okuması da mekruhtur. (Fetâvâyi Hindiye)
Fâtiha’dan sonra okunacak surelerde Kur’anki sıraya uymamak, mesela birinci rek’atta Kevser sûresini okuduktan sonra ikinci rek’atta Fîl sûresini okumak mekruhtur. (Diyanet Vakfı Yayınları) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Namaz surelerindeki sıralamada nelere dikkat etmeliyiz?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com