" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ölünün arkasından konuşmak caiz midir?

Ölünün arkasından konuşmak caiz midir? Hangi durumlarda ölünün arkasından konuşulabilir?

Cevap:

Fasık bile olsa hiçbir Müslümanın ölümünden sonra kötülüklerini zikretmek caiz değildir
''Ölülerinizin iyiliklerini anınız, kötülüklerini anmayınız." (Tirmizi)
Hz. Peygamberin kötülüklerinin zikredilmesini yasakladığı ölüler, kâfir, münafık, günahları açıktan işleyen ve bi'dat ehli olmayan ölülerdir.
Bu özellikleri taşıyan ölülerin kötülüklerini zikretmekte bir sakınca yoktur. Çünkü bu ölülerin kötülükleri arkalarından anılınca Müslümanlar bundan ibret alır ve kendilerini onların kötü akıbetinden korumak imkânı bulurlar.
Nitekim "Ölülerinize sövmeyiniz." (Buhari) mealindeki hadis-i şerifte geçen kelimesinin başında bulunan ve ahd için olan "el" takısı, kötülüklerinin sayılması yasaklanan ölülerin her ölü olmayıp, belli ölüler olduğunu ortaya koyduğu gibi tercümesini sunduğumuz Tirmizî hadisinde geçen "ölüleriniz", terkibindeki "mevta-ölüler" kelimesinin "kum = siz" kelimesine izafe edilişi de bu ölülerin Müslümanların ölüleri olduğunu ortaya koyar.
Cumhur ulemaya göre, bir fasıkın ölmeden önce tevbe etmiş olması ihtimali mevcut olduğundan fasık bile olsa hiçbir Müslüman’ın ölümünden sonra kötülüklerini zikretmek caiz değildir. (Sünen-i Ebu Davud) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ölünün arkasından konuşmak caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com