" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ölünün yanına kamera koymak caiz midir?

Ölüyle birlikte bir kamera koymak günah olur mu? Oradakileri bu şekilde görebilir miyiz?

Cevap:

Kabir azabının gözle görülmesi mümkün değildir
Dünyada maddi (topraktan) bir cisim vardır. Kabirde ise; berzah âlemine uygun bu bedenden başka temsilî bir beden verilecektir. Bu bedenin madde ile uzaktan yakından alâkası yoktur. Bir nevi topraktan olan cismin bir kopyası hükmündedir. Bahsedilen azap bu bedene olacaktır.
Kabirde azap çeken kimsenin hali, rüyadaki kimsenin haline benzer. Rüyasında yılanlar sokup acılar içinde kıvranırken, onu seyredenler hiçbir şey görmezler. Uyanık olanın görmemesi uykudakinin acısını hafifletmez.
Gerek bedenin gerekse ruhun kabirdeki azabı da; dünya âleminde değil, berzah âleminde olduğu için dünya gözüyle görülmez. Bizim berzah âlemini görmeyişimiz, kabirdekilerin azabının olmadığına delil olamaz.
Bazı veliler ve peygamberler ise kabirdeki hali uyanık iken de -basiret gözüyle- görürler. Çünkü başkalarına rüya âleminde vaki olan haller, onlara uyanık iken vaki olur. (İmam-ı Gazâlî)
Kabir azabının görünmemesi pek çok hikmete binaendir
Cenab-ı Hak hiçbir olayı hikmetinden uzak kılmamıştır. Lakin bu hikmet ve noktaları bilmeyen insan mantığa uzak bazı düşüncelerle kendi yorumlarını benimseyebilmektedir. Hâlbuki kâinatın her köşesinde görünen hikmet ve nizam kabir azabının görünmemesinde de elbette olacaktır.
Şayet kabir azabı gözle görülmüş olsaydı;
Kabir azabına iman etmenin bir anlamı kalmazdı. Çünkü kabir azabını gören kimsenin onu inkâr etmesi mümkün değildir. Ayrıca kabir azabı gözle görülmüş olsaydı, bu durum insanların hepsini, Allah Teâlâ'nın şu kelamına iman etmeye zorlamış olurdu:
"Artık onlar çetin azabımızı gördükleri zaman: Yalnızca Allah'a iman ettik ve O'na (ibadette) ortak koştuğumuz şeyleri de inkâr ettik, dediler." (Ğâfir, 84)
Şayet insanlar, defnedilen ölüleri görseler ve onların feryat ve haykırışlarını işitseler ibadetteki ve Allah’a itaatteki imtihan sırrı kalkardı.
Hâlbuki mümin insan, gerçekten Allah Teâlâ'nın haber verdiği şeye, gözüyle görüp de kesin olarak iman ettiği şeylerden daha çok iman edendir.
Kabir azabının görülmesi Allah’ın rahmet ve merhametine zıddır
Allah Teâlâ merhamet edicilerin en merhametlisidir. Şayet biz kabir azabını görmüş olsaydık, yaşantımız çekilmez bir hal alırdı. Çünkü insan bir yakınına kabrinde azap edilmekte olduğunu görse ve bu azabı ondan kaldıramazsa huzurlu bir hayat yaşayamaz.
Ayrıca hadislerde kabir hayatının nasıl olduğu, kabir azabının ne kadar dehşetli olduğu gayet açık bir şekilde bildirilmektedir. İbret almak isteyen her insan hadislerden yeteri kadar ibret alabilir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ölünün yanına kamera koymak caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com