" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kur'ân öğretme karşılığında ücret alınabilir mi?

İmam ve Kur'ân kursu hocalarının Kur'ân öğretme karşılığında para almaları caiz mi?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Müteahhirin, zaruretten dolayı Kur'an öğretmek, ezan okumak ve imamlık yapmak için ücret almayı caiz görmüşlerdir. (Redd’ül Muhtar)
Hanefi mezhebinin son alimleri ezan, imamet, vaaz ve Kur'an-ı Kerim öğretmek mukabilinde ücret almaya cevaz vermişlerdir. Çünkü ücret mukabilinde mu'ayyen kimselere bu vazife yaptırılmazsa vazife aksakdığı olacak ve şeair-i İslamiyyenin ortadan kalkmasına sebep olacaktır.
Hanefi mezhebinde imamet, ezan ve tedris dahil, her ibadet mukabilinde ne ücret alınır, ne de verilir. Übey bin Ka'b diyor ki: Birisine Kur'an-ı Kerim'i öğrettim. O da bana bir yay hediye etti, durumu Peygamber'e (asm) naklettim. Bu münasebetle Peygamber (asm) buyurdu ki: "Almışsan, ateşten bir yay almış olursun.” Bunun üzerine yayı geri çevirdim. Peygamber (asm) bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: "Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz ve dileklerinizi Allah'a götürünüz. Sizden sonra öyle kimseler gelecek ki Kur'an-ı Kerim'i okuyacak ve halka el açacaklar."
Fakat ulema'yı müte'ahhirin, (Hicretten üçyüz yıl sonra gelen ulema) beytü'l-malın (devlet hazınesinin) yardımı kesilip dine bağlılık gevşedikten sonra, imamet, ezan ve tedris gibi İslam'ın şi'arı sayılan ibadetler mukabilinde ücret verildiği takdirde bunların ihmale uğrayıp ortadan kalkması endişesi ile ücret almaya ve vermeye cevaz vermişlerdir. (İslam Fıkıh Ansiklopedisi)
Kur'an'ı-Kerim okumak ibadettir. İbadet dünyevi bir menfaat için değil, sadece Allah rızası için yapılır. Bu sebeple Kur'an'ı-Kerimin para karşılığında okunması ve okutulması dinen caiz değildir. Böyle bir okumadan dolayı sevap da yoktur. Günümüzde namaz kıldıran imam-hatip ve müezzinler ve Kur'an öğreten hocalar, namaz ve Kur'an için değil, başka bir işle uğraşmayıp böyle bir görev için kendilerini tahsis etmelerinden dolayı ücret almaktadırlar. Çünkü Kur'an okumak ve namaz kılmak sadece Allah rızası için yapılır. Diğer taraftan, Kur'an kursu hocalarının ve imam-hatip ve müezzin-kayyımların görevleri sadece Kur'an öğretmek ve namaz kıldırmaktan ibaret değildir. Görevlilerimiz vaaz ve irşat gibi din hizmetlerinin yanında, caminin ibadete açılması, ibadet için hazır tutulması, temizliği, bakımı gibi pek çok hizmet sunmaktadır. Dolayısıyla belli bir ücret almalarında dinen bir sakınca yoktur. (Diyanet İşleri Başkanlığı)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kur'ân öğretme karşılığında ücret alınabilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com