" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ramazan ayında Kurân'ı hatmedince dua etmek mekruh mudur?

Ramazan-ı Şerif'te Kur'ân hatmedilince cemaatle beraber dua edilmesi mekruh mudur?

Cevap:

Ramazan ayında okunan Kur'ân’ın her bir harfine binler sevap yazılır
Ramazan ayı “Kur'ân ayı”dır. Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.
Her Ramazan ayında Cebrail (as) Kurân’ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu.
Kişi Kuran’ı hatmettiğinde dua etmesi mekruh değildir. Allah tarafından kabul edilecek bir duası vardır
Enes (ra) rivayet ediyor:
Kuran ehlinin kuranı her hatmettiğinde kabul edilecek bir duası ve cennette bir ağacı vardır. Ki bir karga ihtiyarlayıncaya kadar uçsa, o ağacın kökünden dallarına ulaşamaz.*
Cabirden (ra) rivayetle Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:
Kur3an’ı okuyanın kabul edilecek bir duası vardır. İsterse o duayı dünya için yapar, isterse onu ahirete erteler, orada yapar.*
Ömer bin Şuayb (ra) Peygamber Efendimiz’in (asm) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
Bir kul Kurân’ı hatmederse altmış bin melek onun için dua eder.*
Enes (ra) Peygamber Efendimiz’in (asm) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
Her hatim indirildiğinde gerek okuyan ve gerekse dinleyenler için kabul edilecek bir dua hakkı vardır.*
Hanefi ulemasından bazılarına göre Kur'ân-ı Kerim hatim edildiği zaman cemaat halinde dua etmek mekruhtur.
Kur'an-ı Kerim’in hatmi münasebetiyle cemaat halinde dua etmek müstehapdır.
Ahmed bin Hanbel'in rivayetine göre Enes bin Malik Kur'an-ı Kerim’i hatim ettiği zaman zevcesi ile çocuklarını toplayıp dua ediyordu.
Fakat Hanefi ulemasından bazılarına göre Kur'an-ı Kerim hatim edildiği zaman cemaat halinde dua etmek mekruhtur. Çünkü Peygamber’den (asm) böyle bir şey varid olmamıştır. (Halil Günenç-Fetvalar)
Kuranı okuyanın şöyle dua etmesi tavsiye edilmiştir
Ebu Ümame (ra) rivayet ediyor:
Biriniz Kuran’ı hatmettiğinde şöyle dua etsin: “Allah’ım, kabrimde yalnız kaldığımda korku ve yalnızlığımı gider.”*
*(Camiü’s-Sağir) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ramazan ayında Kurân'ı hatmedince dua etmek mekruh mudur?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com