" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Saç ektirmek caiz mi?

Dinimizde saç eklemek, ekletmek caiz midir?

Cevap:

“Allah, saç ekleyene, ekletene; ben yapana, yaptırana; dişlerinin başını inceltene, buna razı olana; yüzünden tüyleri aldırana, yüzündeki tüyler aldırıldığı takdirde buna rıza gösterene lanet etmiştir.“ buyurmuştur. (İbn-i Âbidîn)
Humeyd İbnü Abdurrahman İbnu Avf şöyle anlatıyor:
"Hz. Muâviye (ra) hacc yaptı. O zaman minbere çıkarak halka bir hutbe îrad etti. (Hutbe sırasında), koruma polisinin elinde bulunan bir tutam saçı alarak şunları söyledi:
"Ey Medîneliler! Âlimleriniz nerede? Ben Resûlullah'ı (asm) işittim, bu çeşit şeyleri yasaklamış ve şöyle demişti:
"İsrailoğullarının kadınları ne zamanki bunu taktılar helak oldular." (Buhari)
Bir adamın saçına saç ilave etmek haramdır. İster ilave edilen saç, kendi saçı olsun ister başkasının saçı olsun fark etmez. (Fetavayı Hindiyye)
Hadislerden ve alimlerin görüşlerinden açıkça anlaşılacağı üzere saç ekletmek hiçbir şekilde caiz değildir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Saç ektirmek caiz mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com