" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Sakal ve bıyık bırakmak sünnet midir?

Sakal ve bıyığın dinimizdeki yeri nedir? Sakalsız bıyık bırakılabilir mi?

Cevap:

Sakal ve bıyık erkeğin fıtratındandır

Hadis-i şerifte de buyrulduğu gibi sakal-bıyık, yaradılış icabı erkeklerde bulunması gereken bir kılıktır. Riayet etmekle hem fıtrata uygun hareket edilmiş, hem de sünnete tabi olunmuş olur.
Allah Resulü (asm) buyuruyor:
"On şey vardır ki, bunlar fıtrattandır:
Bıyıkları kısaltmak, sakalı bırakmak, misvak kullanmak, burnuna su çekip sümkürmek, tırnakları kesmek, parmakları yıkamak, koltukları yolmak, kasıkları traş etmek, büyük abdestten sonra taharet almak, ağza su verip çalkalamak." (Müslim)

Sakal ve bıyık bırakmak Resulullah’ın (asm) hem kavli hem fili sünnetidir

Sakal ve bıyık bırakmak, Peygamberlerin sünnetidir. Zira tüm Peygamberler (as) gibi Efendimiz (asm) de hem kendisi sakal-bıyık bırakmış hem de ümmetine emir buyurmuştur.
“Resulullah (asm) bıyığını kısaltırdı. Halilü’r-Rahman (ra) da böyle yapardı.” (Tirmizi)
“Resulullah (asm) bıyığın altına misvakı koyarak, üzerinden (uzayan kısmı) makasla kesti.” (Beyhaki)
"Biz bıyıkları kısaltmak ve sakalı bırakmakla emr olunduk." (Tirmizi)
"Müşriklere muhalefet edin, bıyıkları kısaltın, sakalı uzatın." (Müslim)

Âlimlerin bıyık hakkındaki görüşleri

“Hadisteki “bıyıklarınızı kesiniz” tabirini bir kısım âlimler “tamamen kesmek” olarak yorumlarken bazıları da “bıyıkları kısaltmak” olarak yorumlamışlardır. İmam Malik Hazretleri bıyıkların tıraş edilmesini bir nevi uzuv (organ) kesilmesi sayarak böyle bir duruma cevaz vermez. Diğer imamlar dudakların kırmızılığı görününceye kadar kısaltılmalarını müstehab görmüşlerdir.” (Zübdet’ül Buhari)
“Tahavî’nin bildirdiğine göre, sakal bırakanların üst dudaktaki kılları (bıyığı) tıraş etmek İmam Azam (ra), Ebu Yusuf (ra) ve Ebu Muhammed’e (ra) göre kısaltmaktan daha güzeldir. Fakat daha sonra gelen Hanefî fakihlerine göre, bıyıkları tıraş etmek değil, kısaltmak sünnettir.” (El-Bahru’r Raik Şamile)

Sakalsız iken bıyık bırakmakta hiçbir sakınca yoktur

Sakalı olmayan bir kişinin bıyık bırakmasında herhangi bir sakınca yoktur. Zira hem sakal bırakmak hem de bıyık bırakmak sünnettir. Sadece bıyık bırakan mümin erkek de bu sünnetlerin birine riayet etmiş olur.

Hatta sakal yokken bıyığı tamamen kazımak uygun değildir

İslamiyet’te tamamen sakalsızlık ve bıyıksızlık diye bir şey yoktur. Peygamber Efendimiz (asm) hadis-i şeriflerinde:
“Allah'a şirk koşanlara aykırı olunuz, sakallarınızı uzatıp, bıyıklarınızı kesiniz.” (Zübdet’ül Buhari) buyurmuşlardır.
Fakat şunu da unutmamak lazım ki; bütün bunlar sakalla beraber olarak düşünülen bıyığın durumudur. Sakal yokken bıyığı tamamen kazımak ise kadına benzemek olması itibariyle uygun görülmemiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) hadis-i şeriflerinde;
“Kendilerini (giyim-kuşam ve hareketleriyle) kadınlara benzeten erkekleri ve kendilerini erkeklere benzeten kadınları evlerinizden çıkarın, kovunuz.” (Zübdet’ül Buhari) buyurmuşlardır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Sakal ve bıyık bırakmak sünnet midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com