" Fıkıh " 1 yorum

 

 Yolculuk esnasında gusül alınması gerektiğinde ne yapılmalıdır?

Yolculukta cünüp olunursa ne yapılması gerekir? Sadece teyemmüm alıp namaz kılınabilir mi? Ayrıntılı açıklar mısınız?

Cevap:

“Ey îmân edenler! Siz sarhoş iken ne söylemekte olduğunuzu bilinceye kadar, cünüb iken de yolcu olan(larınız) müstesnâ, gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın! Fakat hasta (olur) veya bir yolculukta bulunur iseniz veya biriniz def‘-i hâcetten gelir (abdesti bozulur)sa veya kadınlara dokunursanız, artık (abdest veya gusül almanızı gerektiren bu hâllerde) su bulamazsanız, o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin; sonra yüzlerinizi ve (dirseklere kadar) ellerinizi meshedin! Şübhesiz ki Allah, Afüvv (çok affedici olan)dır, Gafûr (çok bağışlayan)dır.” (Nisa, 43)
Herhangi bir kimsenin gusletmedikçe, cünüp olduğu halde namaza yaklaşması sahih değildir. Bundan istisna yolcu olandır, o da teyemmüm eder. Bu Ebu Hanife’nin görüşüdür. Çünkü ikamet olunan yerlerde çoğunlukla su bulunur. O bakımdan ikamet halinde bulunan kişi, su bulunduğundan dolayı gusleder. Yolculuk yapan kimse ise, su bulamazsa teyemmüm eder.
Resul-ü Ekrem Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:
“Bütün yeryüzü mescit kılındı. Yeryüzünün taşı toprağı da su bulamadığınız zaman bize bir temizlik vasıtası kılındı.”
İcma ise; fukahaların tümü teyemmümün meşruiyetinde kesinlikle birleşmişler, su olmadığı veya olduğu halde kullanma imkânı olmadığı zamanlarda suyun yerine abdest alma veya gusletmeye bedel teyemmüm edilmesini kabul etmişlerdir.
İbnü’l-Münzir der ki: Rey ashabı, yolculukta bulunan cünüp kimsenin eğer içinde su bulunan bir mescidden yolu uğrayacaksa, önce teyemmüm eder, sonra mescide girip oradan su çeker, daha sonra da suyu mescidden dışarı çıkartır ve gusleder. (el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an)
Bir teyemmüm ile farzlardan ve na¬filelerden dilediği kadar kılmak caizdir. Fakat İmam Şafii'ye göre teyemmüm bir farzdan başka farz olan namaz kılınmaz, nafilelerden ise dilediğini kılar temizlenmesine yetecek kadar sudan aciz olan abdestsiz, cünüp, hayızlı ve lohusa için teyemmüm caiz olur.
Cünüplük sebebiyle yapılan teyemmüm, abdest yerine de geçer
Cünüplük için bir daha teyemmüm yapmak tüm mezheplere göre lazım gelmez. Eğer abdesti olmayan kimse için bazı uzuvlarını yıkamaya yetecek kadar su olsa Hanefîlere göre cünüplük için teyemmüm eder. O kimseye teyemmümden önce mevcud olan su ile abdest almak vacip olmaz.
İmam Şafii'ye göre önce o su ile ab¬dest alır, ondan sonra teyemmüm eder. Eğer su bir mil kadar uzak olursa abdestsiz kimsede oraya gitmeye aciz olursa o zaman teyem¬müm yapabilir. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı)
Teyemmümün bozulması
Teyemmüm ile namaz kılmakta olan bir adam su görse, namazı bozulmuş olur. Abdest alıp yeniden namaz kılması gerekir. Fakat namaz tamamlandıktan sonra suyun bulunması, kılınan o namazın iade edilmesini gerektirmez. (Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yolculuk esnasında gusül alınması gerektiğinde ne yapılmalıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
HAYDAR EROĞLU(KÜÇÜKKÖY İMAM-HATİP) "8.10.2011 15:32" tarihinde demiş ki:
ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com