" Hz. Muhammed (asm) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamber Efendimiz (asm) kaç yaşında namaza başladı?

Peygamber Efendimiz (asm) kaç yaşında namaza başlamıştır?

Cevap:

Peygamber Efendimiz (asm) kendilerine peygamberlik gelmeden önce Hz. İbrahim’in dinine tabiydi. Hira mağarasında vaktini ibadetle geçiriyordu. Fakat Peygamber Efendimiz'in (asm) o zamanda ne tarz ibadetlerde bulunduğu tam olarak bilinmemektedir.
Gelen rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (asm) ilk farz namazını 610 yılında Hira mağarasında kırk yaşında iken ilk vahyin indiği gece kılmıştır.
İbn-i İshak’dan (ra) naklolunmuştur: “Hz. Muhammed (asm) Mekke’nin yukarısında idi. Cebrail (as) en güzel yüzü ve en güzel kokusuyla Resulullah’ın (asm) önüne çıktı ve şöyle dedi: “Ey Muhammed (asm) Allah size selam söylemiştir. Ve cinler ile insanlar için sizi resul tayin ettiğini size iletmemi emretmiştir. Onun için, siz onları "Lâ ilahe illallah" sözüne davet edeceksiniz.” Daha sonra ayağını yere vurdu. Oradan su fışkırmaya başladı. Cebrail o sudan abdest aldı ki Hz. Peygamber (asm) namaz kılabilmek için abdestin nasıl alındığını öğrenebilsin. Sonra Hz. Muhammed’in (asm) kendisi gibi abdest almasını söyledi. Daha sonra Cebrail (as) Resulullah (asm) ile beraber dört secdeli iki rekât namaz kıldı. Bundan sonra Resulullah (asm) oraya Hz. Hatice’yi (ra) getirdi. Ona abdest aldırdı. Ve onunla birlikte iki rekât namaz kıldı.” (İbn-i Hişam/İbn-i Cerir/İbn-i Kesir)
Peygamber Efendimiz (asm) bir süre gizli olarak namazlarına devam etmiştir. Miraç hadisesiyle beraber beş vakit namaz ümmet-i Muhammed’e farz kılınmıştır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamber Efendimiz (asm) kaç yaşında namaza başladı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com