" Hz. Muhammed (asm) " 1 yorum

 

 Peygamberimizin (asm) vahiy katipliğini hangi sahabeler yapmıştır?

Peygamber Efendimizin (asm) vahiy katipliğini yapmış zatlar kimlerdir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Peygamber Efendimiz (asm) kendisine inen âyetleri okuma yazması olan sahabelere yazdırmış ve vahyi yazan bu kâtiplerin sayısı kırka kadar varmıştır.
Mekke'de ilk vahiy kâtipliğini Abdullah b. Sa'd b. Ebi Sarh, Medine de ise, Ubey b. Ka'b yapmıştır. Ondan sonra Zeyd b. Sabit bu görevi devamlı sürdürmüştür.
Resûlullah'ın (asm) vahiy kâtipliğini yapan diğer bazı sahabeler de şunlardır:
Ebu Bekir (ra), Ömer b. el-Hattab (ra), Ali b. Ebi Talib (ra), Osman b. Affan (ra), Amr b. el-As (ra), Muaviye (ra), Şurahbil b. Hasene (ra), Muğire b. Şu'be (ra), Muaz b. Cebel (ra), Hanzele b. er-Rebi' (ra), Cehm b. es-Salt (ra), Huseyn en-Nemerî (ra), Zubeyr b. el-Avvâm (ra), Amir b. Fuheyre (ra), Ebân b. Said (ra), Abdullah b. Erkâm (ra), Said b. Kays (ra), Abdullah b. Zeyd (ra), Halid b. Velid (ra), Alâ b. el-Hadremî (ra), Abdullah b. Revâha (ra), Huzeyfe b. el-Yemân (ra), Muhammed b. el-Mesmele (ra) vs. (İbn Hacer el-Askalanî, Fethu'l-Barî bi Şerhi Sahihi'i-Buharî, Bulak 1300, IX,18; Ahmed b. Ebi Ya kub, Tarihu Ya'kûbî, Necef,1385, II, 64)

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamberimizin (asm) vahiy katipliğini hangi sahabeler yapmıştır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
cevher "27.9.2012 21:34" tarihinde demiş ki:
Allah sizden razı olsun

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com