" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Deccal nereden çıkacak?

Deccalin çıkış yeri ile ilgili hadisler var mıdır?

Cevap:

Deccalın çıkış yeri ile ilgili hadisler farklı mekanlara işaret etmektedir.
İbn-i Mace’nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyrulur:
"Deccal doğuda Harasan denilen bir yerden çıkacaktır.”
Müslim’de geçen bir hadis şöyledir:
“İsfahan Yahudilerinden 10000 kişi deccala tabi olacaktır.”
Ayrıca Müslim’indeki bir hadis-i şerife göre; “Deccal deniz ortasında bir adada zincire vurulmuş olup oradan izin verilince çıkıp dolaşacak ortalığı fesada boğacaktır.”
Ulemanın çoğunluğu bu farklı rivayetler hakkında şöyle bir yorum getirmişlerdir: Deccal ile ilgili hadislerin her biri mütevatir olmasa da manen mütevatir hadislerle sabit olmuştur. Onu inkar etmek küfürdür. Yalnız deccal bir değil bir çok kişidir. Çıkış zamanları belli değildir. Bir zamanda bir kaç deccal olabileceği gibi ayrı ayrı zamanlarda olabilirler.
Dinsizlik ve zulmün durumuna göre deccal küçük ve büyük olabilir. En büyük deccal kıyametin büyük öncülerinden birisidir. Kıyametten önce ahir zamanın en ahirinde zuhur edecektir.
Hülasa deccallar bir çok olduğuna göre zuhur ettikleri yerde muhtelif olacaktır. Hadis-i şeriflerde belirtilen yerlerden mutlaka deccal diye isimlendirilebilecek mülhid ve müfsid kimseler çıkmıştır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Deccal nereden çıkacak?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com