" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hz. Ali’yi hangi ölçülerde sevmek meşru görülmüştür?

Hz. Ali’ye karşı meşru sevgi hangi ölçülerde olmalıdır?

Cevap:

Hz. Ali’yi (ra) “hilafeti noktasında” üstün görüp muhabbet edenlerin sevgileri meşru değildir

Bir kısım Şiiler Hz. Ali’yi (ra) hilafet noktasında üstün görüp diğer üç halifenin hilafetlerini ve üstünlüklerini kabul etmezler. Bu kısma “Şia-i hilafet” denir.
Şia-i hilafet asla meşru görülemez. Çünkü bu gruptaki Şiiler Hz. Ali’ye (ra) olan muhabbetlerinden değil, diğer halifelere olan garazlarından bu fikri taşımaktadırlar.
Bu görüşün en çok yaygın olduğu yer ise İran’dır. Bunun sebebi İran milletinin din, medeniyet ve istikbaline Hz. Ömer’in (ra) son vermesidir. Bu sebeple İranlıların milli varlığının derinliklerinde, bu yedi bin yıllık medeniyeti kökünden yıkan Hz. Ömer’e (ra) karşı bir kin vardır. Bu kini taşıyan bir kısım kimseler, Emevilerin ve Haricilerin Âli beyte olan kötü muamelelerini fırsat bilerek onlara karşı nefret duymakla beraber bu nefretlerini diğer ashaba da beslemişlerdir.
Âli beyte yapılan haksızlıklara karşı onların haklarını savunur gibi görünmüşlerdir. Bu da onların diğer sahabelere olan kinlerini ortaya koymak için büyük bir fırsat olmuştur.

Hz. Ali’ye (ra) “velayeti ve Âli beytin şahsı manevisini temsil ettiği cihetiyle” muhabbet edenlerin sevgileri meşru görülmüştür

Hz. Ali’nin (ra) velayetinin yüksekliği ve Âli beytin şahsı manevisinin temsilcisi olması noktasında Ona muhabbet bağlamış kimselerdir. Bu kısma “Şia-i velayet” denir. Bu yolda gidenler şia-i hilafet kadar tehlikede değildir. Çünkü velayette şeyhine karşı aşırı muhabbet esastır. Diğer üç halifeye düşmanlık beslememek şartıyla onların muhabbetleri mazur görülebilir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hz. Ali’yi hangi ölçülerde sevmek meşru görülmüştür?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com